אימתי ישללו מזונותיו של ילד מורד?

מאת:

‏04/08/2011

לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. המערערות הינן אישה ו-2 בנותיה, על החלטתו של בימ"ש לענייני משפחה, במסגרתו פנה המשיב, אביהן של הבנות,בבקשה לפטור אותו מתשלום מזונות הבנות משום שהן מסרבות לקיים איתו כל קשר, עובדה שאינה שנויה במחלוקת בין הצדדים.

בית המשפט לענייני משפחה פטר את האב מתשלום מזונות הבנות. בערעורן, משיגות האם ובנותיה על פסק הדין, וטוענות כי האב נקט באלימות כלפיהן. כמו"כ טוענות המערערות כי לא קיימת תשתית עובדתית ומשפטית המספיקה לשלול מהן את מזונותיהן לפי הדין. האב נתלה בפסק דינו של בית משפט לענייני משפחה, וטען כי אל לו לבית המשפט של ערכאת הערעור להתערב בממצאיו העובדתיים של הערכאה הדיונית. ביהמ"ש המחוזי קיבל את הערעור והורה על ביטול פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה.

בית המשפט קבע כי ההלכה היא שניתן לצמצם את חובת המזונות לילד, כולה או מקצתה, כאשר מדובר בילד מורד המסרב לקיים קשר עם הוריו בניגוד להוראת בית המשפט או בית הדין. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם מסרב הילד לראות את אביו או את אמו, ואף אינו נוהג בהם מצוות כבוד אב ואם, ועדיין לא יוכרז כילד "מורד".

נקבע כי הטלת סנקציה כה חמורה של ביטול המזונות, היא אמצעי קיצוני שאין לנקוט בו אלא במקרים של מרדנות בעלת ביטויים בולטים, גסים ומעליבים. יש מקום לשקול בתחילה את צמצום המזונות ולא לבטל אותם לגמרי. בכך היה כדי לשדר לבנותיו של האב שנפל דבר ועליהן לנסות לתקן את אורחותיהן. נקיטת צעד קיצוני שכזה של ביטול המזונות לגמרי, מקום בו, גם כך, לא כל הפוסקים תמימי דעים שבמקרה שילד נמצא במשמורת האם, בנסיבות שפורטו, ניתן לבטל את חיוב המזונות, לא נראית מידתית .

בית המשפט כתב מספר מילים לסיכום לבנות והן "כי לכבד הורים טובים, המגלים את חיבתם ומחבקים את ילדיהם, מלאכה קלה היא. אך האדם נבחן בקיום מצוות כיבוד אב ואם אף בסוברו שהוריו קשים כלפיו ואינם מגלים כלפי חוץ את אהבתם, או אפילו מביעים עוינות גלויה כלפיו. לכן בראש ובראשונה, חובתן היא של הבנות לכבד את אביהן, ועל פניו, בהתנהגותן, למרבה הצער, הן כשלו. עם זאת, כאמור, התנהגות זו של הבנות אינה מהווה בנסיבות שפורטו עילה מספקת לפטור את אביהן מתשלום מזונותיהן. "

ביהמ"ש קיבל את הערעור וביטל את פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן