שיתוף בנכסים אצל ידועים בציבור

מאת:

בתיק שהובא בפני ביהמ"ש לענייני משפחה, תמ"ש 4602/04 נדון מקרה בו בני זוג התגרשו, עשו הסכם אשר קיבל תוקף של פס"ד ובו אף סודרו ענייניהם הרכושיים. לאחר הגירושין שבו לחיות ביחד ואף נולדה ילדה משותפת. האישה (להלן: "התובעת") הגישה תביעה לפס"ד הצהרתי ובו דרשה מחצית מהזכויות בבית ובעסקים אשר היו רשומים על שמו של הבעל לשעבר (להלן: הנתבע").

השאלה העומדת בבסיסו של דיון זה, האם בני הזוג נחשבים "כידועים בציבור" בתקופה שחיו יחד לאחר גירושיהם וכן האם היתה ביניהם כוונת שיתוף בנכסים.

ראשית, עלינו לבחון האם בני זוג נכנסים "למועדון הידועים בציבור".

על מנת שבני זוג יוגדרו "כידועים בציבור" עליהם לעמוד בשני תנאי סף: א– מגורים משותפים לפרק זמן. ב- ניהול משק בית משותף.

לעניין פרק הזמן בו חיו בני הזוג ביחד- לטענת התובעת הצדדים חיו זמן ממושך כ- 5 שנים ביחד בעוד הנתבע טוען כי חיו 3 חודשים כבני זוג, לאחר גירושיהם. לאחר דיוני הוכחות נקבע כי הצדדים חיו ביחד, לאחר הגירושין, תקופה של כשנתיים וחצי לסירוגין. ע"פ הפסיקה, יש גישותסותרות האם ישנו פרק זמן מינימאלי מחייב של חיים משותפים על מנת שבני זוג יוכרו "כידועים בציבור" בפס"ד ת"ע (ת"א) 3696/90 אמיר נ' זגר – נפסק כי גם בני זוג אשר חיו חודשים ספורים בלבד יחשבו "כידועים בציבור" ומנגד בפס"ד ע"ב 183/99 אהרון נ' הממונה על תשלום הגמלאות– דחה ביה"ד לעבודה תביעה של אישה להכרה "כידועה בציבור" וביה"ד הוסיף וטען כי מגורים משותפים בפרק זמן של שנתיים ומחצה אינם פרק זמן מספיק על מנת שבני זוג יוכרו "כידועים בציבור".

לעניין "משק בית משותף" – ע"פ הפסיקה, יש צורך בהוכחת "משק בית משותף"- במקרה זה, ע"פ התשתית הראייתית, קשה מאוד להניח שהתקיים משק בית משותף. בדיקת נושא משק בית משותף נעשית ע"פ בדיקה של חשבונות בנק משותפים, ותשלומים משותפים בגין הוצאות הבית וניהולו כגון: רכישת מוצרי מזון, תשלומי חשמל מים וכיו"ב. במקרה זה, קשה להניח שהיה שיתוף כלשהו לאורך זמן, זאת עקב המריבות הרבות שהתגלעו בין הצדדים.

לעניין חזקת השיתוף – ע"פ הפסיקה, עצם העובדה כי בני זוג חיו "כידועים בציבור" אין משום החלה של "חזקת השיתוף" עליהם. הנטל הרובץ על ידוע בציבור הטוען לשיתוף בנכסי בן זוגו כבד יותר מן הנטל הרובץ בנסיבות דומות על בני זוג נשואים. לעיתים, בני זוג מחליטים לגור יחד ובכוונה תחילה שלא להינשא ולמסד את הקשר שלהם וככזה, גם לא להחיל עליו כוונה של שיתוף בנכסים או שיתוף כספי כלשהו.

גם במקרה זה, הגיע ביהמ"ש למסקנה כי הצדדים לא נכנסו למועדון "הידועים בציבור" הן בשל הזמן הקצר בו התגוררו יחד והן בשל אי קיום משק בית משותף. כמו כן, עקב המריבות והסכסוכים הרבים ובנוסף, העובדה כי בני הזוג היו גרושים זה מזה קודם לכן, לא נראה כי היתה כוונת שיתוף בנכסים בין בני הזוג ולפיכך התביעה נדחתה.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן