מועד פירוק השיתוף בדירת המגורים

מאת:

דיון זה יעסוק בזוג המצוי בהליכי גירושין. האישה המבקשת הגישה לבית המשפט לענייני משפחה, תביעה לשמירת זכויות ברכוש ותביעת מזונות ומדור, ובעלה המשיב הגיש תביעה לפירוק השיתוף בדירת המגורים של בני הזוג ותביעה לשמירת זכויות ברכוש. בטרם נמשיך ונפרט את השתלשלות העניינים, נציין כי תביעה לשמירת זכויות ברכוש הינה מכח סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (החל על זוגות אשר נישאו לאחר יום 1.01.1974) המאפשר לבן הזוג המבקש לקבל צווים מבית המשפט, אשר מונעים מבן הזוג השני להבריח או לעשות כל דיספוזיציה בנכסים אשר נצברו במהלך הנישואין, עד לפקיעת הנישואין ועריכת הסדר איזון המשאבים בין בני הזוג.

בית המשפט לענייני משפחה הוציא צו לפירוק השיתוף בדירת המגורים. לשם פירוק השיתוף בדירה, מונה כונס נכסים, שהיה אמון על הליך מכירת הדירה בדרך של התמחרות.בהתאם למנגנון ההתמחרות הוסכם כי הדירה תוצע לקונים ובהתאם למחיר שיוצע על ידם, יתאפשר לכל אחד מן הצדדים לרכוש את חלקו של האחר. אם שני בני הזוג יהיו מעוניינים לרכוש את חלקו של האחר, אזי תיערך התמחרות ביניהם, כך שבן הזוג שיציע את המחיר הגבוה יוכל לרכוש את חלקו של האחר.

המבקשת ביקשה לעכב את הליך פירוק השיתוף בדירה עד לאחד קבלת חוות דעתו של אקטואר שיחווה דעתו על איזון כלל הנכסים של בני הזוג, על מנת שיתאפשר לה לרכוש את הדירה במסגרת ההתחשבנות הכוללת בין בני הזוג, שכן מצבה הכלכלי לא מאפשר להעמיד הצעת מחיר לחלקו של הבעל כבר עתה. בקשה זו של האישה התבססה על תיקון 4 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, לפיו מתאפשר עתה לבני זוג לבקש עריכת איזון משאבים טרם פקיעת הנישואין, אם בני הזוג חיים בנפרד במשך 9 חודשים לפחות (עד לתיקון ההסדר היה כי איזון המשאבים יעשה רק עם פקיעת הנישואין, הליך אשר נמשך זמן רב). בית המשפט דחה את בקשתה של האישה הואיל שלא הוגשה בפניו תביעה לאיזון משאבים, אלא תביעה לשמירת זכויות, ולפיכך אינו מוסמך ליתן סעד של איזון משאבים.

המבקשת ערערה על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בנצרת (בע"מ 107/09), בטענה כי הדיון באיזון המשאבים יתקיים תוך מספר חודשים ולכן ראוי לעכב את הליך פירוק השיתוף בדירה, בשל התוצאה הקשה אשר תיגרם בשל הוצאתה מהדירה בה חיה שנים רבות. גם בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה, וקבע שהיא פועלת בחוסר תום לב, שעה שמעכבת במשך למעלה משנה את פירוק השיתוף בדירה, בזמן שהמשיב אינו מתגורר בה.

בקשת רשות ערעור אשר הוגשה ע"י המבקשת לבית המשפט העליון נדונה ע"י כבוד השופטת עדנה ארבל (בע"מ 9267/09 פלונית נ' פלוני), אשר דחתה את הבקשה, ואולם, יחד עם זאת, קבעה כי לדעתה, מצדיק היה המקרה השעיית פירוק השיתוף עד לאיזון משאבים כולל, וזאת על מנת לתת הזדמנות אף למבקשת לרכוש את חלקו של המשיב בדירת המגורים במידה ויכולה היתה לעשות זאת. כן קבעה כבוד השופטת ארבל, כי דחיית בקשתה של המבקשת , גרמה לחוסר שוויון בין הצדדים ולמתן עדיפות לצד החזק כלכלית בין בני הזוג, אשר לא היה צורך להמתין עד לאיזון המשאבים לצורך קניית חלקו בדירה, דבר שלא ראוי שיעשה. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן