כיצד יבחן בית המשפט את תחולתה של הלכת השיתוף בקרב ידועים בציבור?

מאת:

הלכת השיתוף, כאמור, חלה על זוגות אשר נישאו טרם 1.1.1974, ועל ידועים בציבור, אולם ככל שחזקה זו תחול עליהם, הדבר יעשה במשנה זהירות ומתוך ניסיון אמיתי לברר אם אכן הייתה כוונת שיתוף. הוכחת הכוונה אינה פשוטה, שהרי העניין נדון בבית המשפט כאשר אחד מבני הזוג מבקש להחיל את החזקה לאחר פרידה, ועל כן, יש ללמוד על כוונת הצדדים מתוך התנהגותם בזמן אמת. דוגמא לאופן שבו בית המשפט בחן את חזקת השיתוף נלמדת בתמש (כ"ס) 24981/04 פלוני נ' פלונית (ניתן ביום: 30.12.07).

באותה פרשה ביקש התובע, בן זוגה לשעבר של שדרנית רדיו, מרצה מבוקשת ומנחת סדנאות, לקבל את מחצית שוויה של עסקה שעשתה בת זוגו לשעבר. התובע הביא ראיות ולפיהן סייע לה באופן פעיל בעסקה בדרכים שונות, בכדי לתמוך בטענתו כי חלה ביניהם כוונת שיתוף. בית המשפט דחה מכל וכל את טענתו, בין היתר משום שהתנהגות בני הזוג בזמן אמת, לרבות חשבונותיהם העסקיים הנפרדים, ציירה תמונה אחרת, ולפיה הם בחרו במשטר של הפרדה רכושית:

"הוכח מעבר לכל ספק, כפי שהראנו לעיל, כי התובע אכן השקיע ממירצו ומזמנו בעסקה של הנתבעת, ואפשר כי במידה כזו או אחרת הדבר נעשה אף על חשבון פיתוח עיסקו שלו, אלא שהתרשמותי היא כי הדבר נעשה מרצונו שלו ומבחירתו, אשר נבעה ממניעים שונים עליהם נעמוד בהמשך, ולא מתוך כך שהצדדים ראו בעסק עסק משותף".

בית המשפט מצא כי בזמן אמת בפני חבריו הצהיר התובע כי אינו רואה את העסק כעסקו בכל דרך, וכן כי הזוגיות עם הנתבעת, במסגרתה סייע לה בעסקה במסגרת יחסי הזוגיות, הניבה לו רווחים מסוג אחר – המוניטין של עסקה קידם את עסקיו כאשר היא נתנה למוצריו את חסותה, הוא זכה בביקורים באירועים, קוקטיילים ומלונות, שלא לדבר על מגורים ללא תשלום בביתה המרווח.

אך הראיה המכרעת להפרדה רכושית ביניהם בתחום העסקי היא הסכם הרכוש ביניהם, אשר בו מצוין מפורשות כי פעילותם העסקית הנה נפרדת ואינה משותפת, ואי ציון עסקה של הנתבעת באופן ספציפי, אינו גורע שכן עסק זה אינו כרוך בנכסים מוחשיים, אלא במוניטין והון סמלי שנבעו מפרסומה של הנתבעת. בית המשפט סיכם:

"הרי לנו – העובדה כי בני הזוג סייעו זה לזה באופן הדדי כשכל אחד מהם תורם לריווחתו של מישנהו אינה גורעת ואין בה לשנות את רצונם הראשוני המוכח והברור להפריד את נכסיהם ורווחיהם הפרדה מוחלטת באופן שכל אחד מהם יהיה הבעלים הבלעדי של נכסיו שלו. בצד הנוחות היחסית שרוו הצדדים מתוך החיים יחדיו שמר כל אחד מהם על עצמאות כלכלית".

תביעתו של התובע להחלת חזקת השיתוף ביחסיו עם הנתבעת נדחתה. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן