היום הקובע לסיום השיתוף בין בני זוג

מאת:

בתמ"ש 52912/04 נדונה שאלה מהו היום הקובע לסיום השיתוף בין בני זוג, אשר התחתנו בשנת 1965, כאשר בשנת 1996 עזב הבעל את הדירה המשותפת, בעקבות משבר שפרץ בין בני הזוג, ורק בשנת 2004 הגישו תביעות רכושיות הדדיות.

הבעל היה מפקיד לחשבון הבנק המשותף, במהלך חייהם המשותפים, את הכנסותיו. גם לאחר עזיבתו, המשיך הבעל להפקיד כספים בחשבון המשותף. חשבון הבנק שימש מאז ומתמיד למימון צרכיה והוצאותיה של התובעת ולהוצאות החזקת הבית, והיא המשיכה לעשות בו שימוש גם לאחר העזיבה. הנתבע, הבעל, פעל אף הוא בחשבון המשותף, אך היו לו חשבונות בנק נוספים, מהם נהג להעביר כספים. עם עזיבתו את הבית, עבר הנתבע להתגורר עם חברתו עמה הוא גר עד היום.

בית המשפט קבע כי אין ספק כי המשטר הרכושי החל על יחסי הממון בין הצדדים הוא הלכת השיתוף. המחלוקת בין הצדדים היא באשר למועד הפסקת השיתוף. לטענת התובעת, מועד זה הוא מועד עזיבת הנתבע את הבית בשנת 1996. לטענת הנתבע, מועד זה הוא מועד הגשת התביעות ההדדיות בשנת 2004.

בית המשפט קבע, כי הפירוד הממשי שבו עוזב אחד מבני הזוג את דירת המגורים המשותפת, הוא המעיד על קיצה של כוונת השיתוף. בדרך כלל מועד זה הוא המועד הקובע לצורך חלוקת הרכוש המשותף. עם זאת, יתכנו מקרים בהם חרף הפירוד המשיכו בני הזוג לקיים שיתוף ביניהם על בסיס של "אורח חיים תקין ומאמץ משותף" באופן שיהא בכך כדי לראות במועד מאוחר יותר את המועד הקובע לקץ השיתוף. במקרה דנא, במועד עזיבת הנתבע את דירת המגורים בשנת 1996, חל קרע בין בני הזוג, ו"אורח חיים תקין" ו"מאמץ משותף" לא שררו עוד ביחסיהם. עם עזיבתו, לא חזר עוד הנתבע לדירה והקרע ביחסיו עם התובעת היה למעשה סופי. לאחר עזיבת הדירה, עבר הנתבע אף להתגורר עם אישה אחרת. במועד הפרידה נותקו כל הקשרים הכספיים והרכושיים שבין בני הזוג, למעט אותו חשבון משותף אליו הכניס הנתבע כספים כדי לספק את מזונותיה של התובעת. העובדה כי הצדדים מצאו הסדר זה מקובל על שניהם במקום התדיינות בבית המשפט באשר למזונות התובעת, אין בה כדי להצביע על המשך השיתוף הרכושי בין הצדדים שחל במהלך תקופת הנישואין בין בני הזוג ועד למועד עזיבת הנתבע את הדירה, אליה לא שב עוד. באותה המידה יכול היה הנתבע להפקיד לתובעת את מזונותיה בחשבון על שמה בלבד. לפיכך, קבע בית המשפט כי מועד "הקרע" ליום עזיבת הנתבע את דירת המגורים המשותפת בשנת 1996 ויש לראות יום זה כיום סיום השיתוף הרכושי בין הצדדים.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן