הסכם ממון

חלוקת הרכוש בין בני זוג שנישואיהם עלו על שרטון היא עניין סבוך, רגיש ומורכב ביותר, שלו השפעה עצומה על מצבו הכלכלי של כל אחד מהם עם תום החתימה על הסכם הגירושין. מטבע הדברים, קיים ניגוד אינטרסים עמוק בין הצדדים, ולא זו בלבד אלא שמדובר בסוגיה לגביה שוררת עמימות משפטית במידה מסוימת, מה שמגביר את אי הוודאות הכרוכה בנושא. לפניכם מידע משפטי מקצועי הנוגע לנקודת מחלוקת מרכזית זו בהליכי הגירושין.
ישנם מספר עקרונות משפטיים, אשר מסדירים את הליכי חלוקת הרכוש בין בני זוג שמתגרשים, ועיקרם מפורטים להלן:
  • חזקת השיתוף: עיקרון משפטי זה תקף לגבי בני זוג שנישאו במועד החל לפני ה-1.1.1974, הוא תאריך החלתו של חוק יחסי הממון בין בני זוג. על פי עיקרון זה, כל נכס, בין אם הוא עסקי ובין אם לאו, וכל זכות שלה ערך כלכלי, מהווים את רכושם המשותף של בני הזוג, מתוקף נישואיהם. לפיכך, כל הרכוש שנצבר במשך שנות הנישואין יחולק במסגרת הסכם הגירושין באופן שווה בין בני הזוג. לעומת זאת, כל נכס או רכוש אחר, שהיה בבעלותו של מי מבני הזוג לפני מועד הנישואין – ייחשב כשייך לו, אלא אם הוסכם אחרת, לדוגמא מתוקף הסכם ממון. בנוסף, רכוש שהתקבל על ידי אחד מבני הזוג כירושה או כמתנה אישית רק לו – לא ייחשב כחלק מהרכוש המשותף לצורך החלוקה השוויונית.
  • הסדר איזון המשאבים: עיקרון משפטי זה, שכלול בחוק יחסי הממון בין בני זוג, אשר הוחל מה- 1.1.1974, יהיה תקף לבני זוג שנישאו לאחר תאריך זה. לפי עיקרון זה, מורחבת הזכות לשיתוף ברכוש וחלוקתו השוויונית, גם למקרים של פקיעת הנישואין בעקבות מוות וכן למצבים בהם הוגשה בקשה לביצועו על ידי אחד מבני הזוג, ובלבד שחלפה שנה לפחות ממועד תחילתם של אחד משלושה הליכים: 1. בקשה להתרת נישואין 2. תביעה לחלוקת רכוש 3.קיומו של קרע בנישואין, בעטיו חיים בני הזוג בנפרד, בין אם בבתים נפרדים או תחת אותה קורת גג, במהלך תשעה חודשים לפחות.
בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני, עשויים להורות על קיצור מועדים אלו במקרים מסוימים כמו אלימות במשפחה, המלווה בצווי הגנה, הרחקה או מעצר. בנוסף, עשויה הערכאה המשפטית בפניה נידון התיק להורות לצד שתבע את הקדמת הסדר איזון המשאבים, להפקיד בידיו תיעוד בכתב להסכמתו בדבר התרת הנישואין.

מתנות וירושות, דירה

דירה תיחשב לרכושם המשותף של בני הזוג, אם נרכשה במאמץ משותף, ובמהלך תקופת נישואיהם. ככל שדירה שהיתה בבעלותו של אחד הצדדים לפני מועד נישואיהם, תיחשב זו כרכושו הבלעדי. יחד עם זאת, במקרים בהם השקיעו בני הזוג מממונם המשותף להשבחת הנכס, כפי שקורה בעת ביצוע שיפוצים שהתקיימו במהלך שנות הנישואין, תהיה התחשבות בכך בעת חלוקת הרכוש במהלך הליכי הגירושין. במקרים בהם ההשקעה בדירה הייתה רבה ומשמעותית, ייתכן והיא עשויה להיחשב כרכוש משותף. דירה המהווה רכוש משותף, מצריכה בעת חלוקת הרכוש לנקוט באחד משני הסדרים מקובלים:
  • מכירת הנכס, החזרת המשכנתא אם ישנה וחלוקת הרווח שנותר בין בני הזוג באופן שווה.
  • רכישתה של הדירה על ידי אחד הצדדים מבן הזוג השני, בין אם על ידי וויתור על חלקו בנכסים וזכויות משותפים אחרים או על ידי לקיחת משכנתא נוספת והעברתה של המשכנתא הנוכחית באופן בלעדי על שמו. במקרים אלו, חשוב לתת את הדעת לכך שבן הזוג שמכר את חלקו בנכס, ישוחרר מכלל הערבויות וההתחייבויות בגינו מול הבנק.
ראוי לציין שבתי משפט רשאים מכוחו של חוק המקרקעין להורות על עיכוב במכירתה של דירה, כל עוד אין לאחד מבני הזוג או לילדיהם פתרון מגורים חלופי. בכל הנוגע למתנות ולירושות, הן אינן כלולות ברכוש המשותף שמחולק בין בני הזוג, אלא שייכות באופן בלעדי לצד שקיבל אותן.

מחלוקות בנושא חלוקת רכוש

למרות שהגדרות העקרונות המשפיעים על חלוקת הרכוש נראות למראית עין ברורות ובהירות, בכל זאת מתגלעים לעתים קרובות מחלוקות בסוגיות שונות הנוגעות לתחום זה. כך למשל, עשויה להשתרר אי הסכמה לגבי רשימת הרכוש המיועד לחלוקה, לרבות ערכם של נכסים שאינם מוחשיים, כמו למשל מוניטין אישי ועסקי. עוד עשויות לצוץ מחלוקות לגבי נכסים שאמנם היו בבעלותו של אחד הצדדים בטרם נישאו, אך שווים הכספי לא נותר כשהיה, אלא עלה במהלך החיים המשותפים. כך במקרה של דירה שהייתה שייכת לאחד מבני הזוג ואשר עברה שיפוצים מקיפים במהלך שנות הנישואין, אשר השביחו את ערך הנכס. בנוסף, לא פעם קורה שאחד מבני הזוג אינו עוקב באופן שוטף אחר מצבה הכלכלי של המשפחה, מה שפותח צוהר לצד השני לנסות להעביר חלק מהרכוש לחשבון בנק סודי, להבריח כספים לחו"ל או ליצור חובות פיקטיביים. אלו הם רק חלק מהמקרים שעשויים להוות עילה לסכסוכי גירושין. למרבה הצער היד עודנה נטויה, והדוגמאות רבות מספור. לסיכום, חלוקת הרכוש מהווה עניין כאוב ורגיש בהליכי גירושין, כשזוגות מעוניינים מצד אחד להגיע להסכם במהירות ובקלות ומנגד לדאוג לעתידם הכלכלי ולהוגנות ההסכם שייחתם. במידה ואתם מתמודדים עם פרידה וסיום נישואיכם, הנכם מוזמנים לפנות אלינו למשרד עורכי הדין דוד סער, המחזיק במומחיות ובניסיון עשיר בתחום זה, ואנו נטפל בענייניכם באופן רגיש, יעיל, אפקטיבי ואחראי, ונעניק לכם ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי ככל שיידרש, עד לסיום ההליכים.
מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן