הקושי בהפחתת מזונות שנקבעו בהסכם גירושין בין בני הזוג

מאת:

מאמר זה יעסוק בקושי הקיים בהפחתת סכום המזונות שנקבע בהסכם גירושין ובאילו מקרים ישונה הדבר.

בתי המשפט לא בנקל מבטלים או משנים הסכם גירושין או חיוב מחיוביו, לרבות חיוב בדמי מזונות.

אכן, הסכם גירושין כשמו הוא הסכם, חוזה. לפיכך לצד ההסכם נתונה הזכות לטעון לבטלות החוזה או להפרתו בכל שלב באם קיימת עילה לכך. אולם אין בעילות אלה של חוק החוזים משום פתיחת פתח להתדיינות על עובדות אשר השתנו עם השנים. לצורך שינוי גובה המזונות הנובע משינוי מהותי בנסיבות רואים את פס"ד הניתן מכוח ההסכם כ-" פס"ד שניתן אחרי התדיינות שלא הולידה הסכמה ". ע"א 3631/81 פייגה נ' פייגה, פ"ד לו(3) 187.

אולם בית המשפט מדגיש את הייחודיות של פס"ד הניתן לפי הסכם גירושין:

"כשם שניתן לפתוח מחדש פסק דין רגיל למזונות, שניתן על יסוד הכרעתו העניינית של בית המשפט, כשמשתנות הנסיבות שינוי מהותי, כן ניתן לפתוח פסק דין, גם אם הוא ניתן בהסכמה. אולם, פסק דין שניתן בהסכמה, אין לפתחו אלא במקרים נדירים, וזאת בשל אופיו ההסכמי". ע"א 5651/91 לב רן נ' לב רן, לא פורסם).

ואמנם, " כאשר מדובר על סכום מזונות שנקבע בהסכם בין ההורים, אין לשנות את המזונות כפי שנקבעו על נקלה אלא אך ורק במקרים בולטים. הסכם גירושין הוא בדרך כלל בגדר הסדר כולל של נקודות רבות שבמחלוקת ויש לבחון אותו כשלמות אחת. יש לנסות ולהקנות לו יציבות ואמינות כדי לטפח הסדרים מוסכמים בין בני זוג שנפלה ביניהם מחלוקת שאינה ניתנת לישוב, אחרת לא יהיה ערך להסכם גירושין וכל הסכם יהיה רק בגדר שלב ביניים עד לפניה חוזרת לבית המשפט.

סיכומו של דבר, אפשר לשנות גם סכומים של דמי מזונות שהוסכם עליהם בחוזה בין ההורים, אולם בטרם יוכרע בכך דרוש שיכנוע חזק שאכן יש שינוי מהותי בנסיבות המצדיק התערבות במה שהוסכם". ע"א 4515/92 שטיין נ' שטיין, דינים עליון, כרך לד 643.

אכן בניגוד לפסק דין חלוט שאין לפתחו מחדש, בעניין מזונות על אף שניתן פסק דין סופי, במקרה בו יחול שינוי משמעותי בנסיבות מאז מתן פסק הדין ואמנם רק במקרים נדירים ניתן יהיה לעתור לשינוי פסק הדין.

על התובע זאת להראות שינוי נסיבות משמעותי מאז חתימת ההסכם ואישורו בפסק דין.

כך גם במקרה שנערך הסכם גירושין, בו הוסדרו בהסכמה העניינים הכספיים, וההסכם קיבל תוקף של פסק דין, נפסק כבר שהסכם כאמור אין בכוחו למנוע מבית המשפט לבחון את שאלת המזונות מחדש, אם נתגבש שינוי מוחלט של הנסיבות. ע"א 442/83 קם נ' קם פ"ד לח(1) 767.

וזאת על מנת שלא ישאר על כנו פסק דין, שאכיפתו הפכה עקב שינוי נסיבות לבלתי צודקת לחלוטין. ע"א 442/83 קם נ' קם הנ"ל.

על כן, "רק בנסיבות חדשות כאלה, היורדות לשורשו של פסק הדין הקודם, דהיינו, היכולות להשפיע בצורה ממשית על עצם החבות של החייב במזונות, או כאלה הפוגעות או היכולות לפגוע בגובה החיוב, כאשר פגיעה זו היא אכן שורשית ועניינית שאין להתעלם ממנה – רק נסיבות חדשות כאלה תהוונה את "השינוי המהותי" הדרוש, כדי שלבית המשפט תהיה האפשרות שבדין לבחון ולשקול מחדש את ענין שיעור המזונות שנפסק בזמנו" (ראה: ע"א 749/83 (1) עמ' 128, ע"א 442/83 (2) בעמ' 770 – 771, ע"א 363/81 (3) בעמ' 188). שינוי מהותי כנ"ל צריך להיות שינוי היורד לשורשו של החיוב, או לשורשה של החובה, או לשורשו של סכום המזונות. תמ"ש (ת"א) 957/93 פלונית ואח' נ' אלמונית, פ"מ תשנ"ד(3) 133.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן