ביטול הסכם גירושין שאושר על ידי בית המשפט בשל עושק

מאת:

האם אישורו של הסכם ממון על-ידי בית המשפט, מונע מאחד המתקשרים בהסכם לטעון לפגם בכריתת ההסכם, תוך בחינת הוראות הסעיפים הדנים בכך בחוק החוזים?

בית המשפט המחוזי בתל אביב בתיק עמ 001277/07 פלונית נ' פלוני, (שניתן ע"י כבוד השופטים שנלר, ורדי ולבהר ביום 18.8.09), דחה ערעור על ההחלטה לבטל הסכם גירושין של אשה ובן זוגה בשל עושק, ופגם בכריתתו, על אף שניתן לו תוקף של פסק דין וזאת לאור העובדה כי הבעל לא היה מיוצג בעת עריכת וכריתת ההסכם ואף לא בעת אישורו בבית המשפט.

עוד נקבע כי לאשה היתה יכולת השפעה על בן זוגה להביאו לחתום על הסכמים מחייבים, בתנאים בלתי סבירים ובלתי מוסריים, תוך שהיא גורמת לו להאמין כי ההסכם לא ימומש והיא תשוב לחיות עימו כבעבר. בנסיבות אלו, קבע בית המשפט כי מדובר בהסכם שנכרת בעושק ויש להורות על ביטולו.

בית המשפט אף הדגיש כי : " עילת העושק, הינה אחד הביטויים הברורים לתפיסה העכשווית של דיני החוזים המציבה גם את הדרישה לצדק והגינות חוזית לצד מתן ביטוי לרצון הצדדים. הרעיון הוא כי בהעדר רצון חופשי – החוזה פגום, כאשר "הדרישה לפגם ברצון בעילת העושק ובעילה של השפעה בלתי הוגנת היא מתונה ומרוככת יותר מזו הקיימת בעילות המסורתיות (טעות, הטעיה, כפיה). הצירוף של תנאים גרועים עם פגם ברצון ולו פגם מתון הוא המצדיק את קיומה של עילת הביטול" (שם, עמ' 971). החשיבות היא בעצם ההכרה ביסוד מצפוני מוסרי וערכי שלאורו צריך להיבחן החוזה (ולענייננו כתב הויתור) כאשר הקביעה היא כי בנסיבות מסוימות, על-פי המדדים שנקבעו בעילת העושק לבחינתו של יסוד זה – ניתן יהיה לבטל את החוזה".

מחומר הראיות שהובא בפני בית המשפט, השתכנע בית המשפט כי האשה עשקה את בן זוגה, ניצלה את מצוקתו הנפשית וקבע כי ההסכם בטל ומבוטל מדיעקרו והורה על ביטול כל הליכי ההוצאה שנקטה האשה נגד בעלה לשעבר מכוח אותו הסכם נגוע.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן