הסכם גירושין

מטרתו של הסכם גירושין היא לאפשר לבני זוג להיפרד בצורה מסודרת ומתוך הסכמה הדדית. ההסכם מסדיר את ענייני הגירושין בין בני זוג שמסכימים להתגרש - בכפוף לאישור משפטי שניתן ע"י בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. אם אחד מבני הזוג חוזר בו מהסכמתו להתגרש, יש לנהל הליכי גירושין רגילים בבית הדין הרבני. הדרך להגיע לסיום הקשר באמצעות הסכם גירושין הינה מהירה ויעילה יותר מאשר הליך המוגש דרך ערכאות משפטיות, ועל כן עדיפה כאשר יש הסכמות בין בני הזוג.
בנוסף גורלם בני הזוג  אינו נתון להחלטתו הבלעדית של בית המשפט או בי"ד הרבני. כך יוצא שלדוגמא: חלוקת הרכוש, והסדרי הראיה של הילדים  נעשית ע"י החלטתם של בני הזוג בלבד.
מהם הנושאים העיקריים בהסכם גירושים? כאשר בני זוג חותמים הסכם גירושין בינהם, יכלול הסכם זה בדרך כלל סעיפים רבים המסדירים את כל העניינים השנויים במחלוקת בין בני הזוג. רכוש וממון- חלוקת הרכוש המשותף אותו צברו בני הזוג במהלך חייהם .הסכם הגירושין יכלול את פירוט נכסיהם המשותפים של בני הזוג, ואת חלוקתם המדויקת בתום הגירושין. ילדים- ברוב המקרים בהם מדובר בקטני קטינים (ילדים עד גיל 6) יתנו בתי המשפט ובתי הדין בארץ זכות אחזקת ילדים לאישה, אלא אם קיימת אצלה בעיית מסוגלות הורית חמורה. דמי מזונות- במידה ולבני הזוג יש ילדים, יש לקבוע את מידת התמיכה של הגבר בילדיו. תמיכה זו תבוצע בצורת דמי מזונות ילדים. בנוסף, יש לקבוע את דרך מימון הוצאות חריגות העלולות להיווצר במשך הזמן (כמו הוצאות רפואיות, הוצאות לימודים וכו'). הסדרת גט- על הסכם גירושין לכלול את הסכמת שני הצדדים להיפרד בהסכמה ומתוך רצון חופשי, כאשר הגבר מצהיר כי הוא מוכן לתת לאישה גט, והאישה מצהירה כי היא מוכנה לקבל את גיטה. כיצד יש לאשר את הסכם הגירושין? סעיף 2(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג (1973) קובע כדלקמן: 2.אישור ואימות . (א) "הסכם-ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן - בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן - בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור". כל הסכם ממון בין בני זוג יש לאשר על-ידי בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. ללא אישור כאמור אין כל תוקף משפטי מחייב לכל הסכם ממון, גם אם הוא חתום בידי שני הצדדים. הסכם גירושין שונה בצורה ברורה מחוזה רגיל הנחתם בין שני צדדים. בחוזה הרגיל די בחתימת שני הצדדים כדי לתת לחוזה תוקף מחייב. בית המשפט או בית הדין נותנים תוקף של פסק דין להסכם. האם בימ"ש לענייני משפחה רשאי לאשר את כל הסכם הגירושין? כאשר בית משפט לענייני משפחה מאשר הסכם גירושין, האישור תקף לכל סעיפי ההסכם, למעט הסעיפים הנוגעים לעצם הסכמת הצדדים להתגרש. לשם אישור סעיפי הגירושין, יש להגיש את הסכם הגירושין אל בית דין רבני, לו מוגדרת סמכות עניינית לעסוק בנושא הגירושין עצמם, והוא זה שיוציא פסק דין גירושין.
האם בימ"ש יאשר כל הסכם גירושין? בית המשפט בוחן את ההסכם ומוודא ששני הצדדים הבינו אותו ואת משמעותו. הסכמות שנוגדות את טובת הקטינים או את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מהסיבה שהן בלתי סבירות בעליל לא יאושרו ע"י בית המשפט.
  דוד סער, עו"ד
מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור