האם ישראלית, אשר בזמן היותה נשואה בנישואין אזרחיים, שנערכו באנגליה, נישאה כדת משה וישראל באנגליה, עוברת על עבירת הביגמיה?

כן! אזרח ישראלי אשר מתחתן עם אדם אחר, בעודו נשוי על פי חוקי מדינה אחרת ו/או על פי חוקי מדינת ישראל, עובר עבירת ביגמיה ועלול להיתבע בפלילים ובנזיקין בגין הפרת חובה חקוקה!

  • שאלה נוספת, היא: האם ייתכן מצב, שבו אזרח ישראלי יהודי, אשרמתגרש בבית דין רבני בחו"ל, מתחתן שוב, ומוצא את עצמו מואשם בביגמיה בארץ?

כן! כאשר "גט" ניתן בבית דין רבני בחו"ל, אשר אינו מוכר ע"י בית הדין הרבני בארץ, הגירושין עלולים להיות חסרי תוקף ויוצא שאותו אדם ממשיך להיות נשוי לאשתו הראשונה, ונישואיו השניים הם בבחינת ביגמיה.

דוד סער, עו"ד

דילוג לתוכן