עגינות בנישואים אזרחיים?

מאת:

ב"ה 1.1.2015

מסקירת הנושא שבנדון, עולה כי מצבו של גבר עגון, הינו הרבה יותר טוב ממצבה של האישה העגונה, זאת על אחת כמה וכמה כשעסקינן בגבר "שנישא" בנישואים אזרחיים, היינו שלא כדת משה וישראל.

בדיקת הפסיקה בנושא דנן, מגלה כי לא מוכר מקרה של אישה, אשר ברחה ונעלמה מהארץ, מתוך רצון לסרב לקבל גט מבעלה (במילים אחרות: 'גבר עגון'). יחד עם זאת, וככל שנתקל במצב שכזה, הרי שבהחלט ניתן למצוא פתרון לבעיית הגבר העגון.

כידוע 'חרם דרבנו גרשום', אוסר על גבר לישא אישה נוספת על אשתו, אלא שחרם זה אינו מוחלט, ובתי הדין הרבניים, מוסמכים לאשר חריגה ממנו, בהליך המכונה "היתר מאה רבנים", אשר מיועד לפטור בעלים מעגינותם. המדובר בנוהל חריג שמתבצע בממוצע כ- 8 פעמים בשנה.

ככל שההליך ("היתר מאה רבנים") יאושר ע"י בית הדין הרבני, יצטרך הגבר העגון להפקיד בבית הדין גט וכן סכום הכתובה (ככל שקיימת כתובה וככל שתהא האישה הראשונה זכאית לה).

יחד עם זאת, ולמרות כל האמור לעיל, במצב של עגינות על רקע נישואים אזרחיים, המצב פשוט הרבה יותר. במצב דברים שכזה, על הבעל העגון לפתוח תיק בבית הדין הרבני לקבלת 'היתר נישואין', בטענה עיקרית, לפיה מעולם לא נישא על פי ההלכה.

מפסק דין פלוני נ' פלונית, שניתן ביום 26.6.08 ע"י בית הדין הרבני בבאר שבע (תיק מס' 4591-12-2), התיר בית הדין לאדם ממוצא אתיופי עגון להינשא לאישה נוספת על אשתו, בנימוק הנזכר לעיל. במקרה הנדון, המדובר היה בזוג אתיופים, שנישאו באתיופיה ע"פ מנהגם שם (אין מדובר בנישואים אזרחיים), ואשר פרודים כיום קרוב ל-10 שנים, מחמת העובדה שהאישה, שמעוניינת בגירושין, מבקשת תמורת הגירושין סך כספי גדול, בו הבעל לא יכול לעמוד.

בפסק דינו מציין בית הדין, כי אפילו בנישואים אזרחיים, מעיקרו של דין, אין צורך בגט, ורק לרווחא דמילתא (רווחת העניין), הצריכו גט לחומרא, כאשר במקום של אישה עגונה, יש להקל אף ללא גט לחומרא, קל וחומר בגבר עגון שיש להקל איתו עוד יותר, ויוכל להתחתן עם בחירת ליבו כדת משה וישראל מבלי להצטרך לגט 'מאשתו' הראשונה.

דוד סער, עו"ד

זקוקים לסיוע ויעוץ של עורך דין לענייני משפחה? סגל עורכי דין מומחים בדיני משפחה עומדים לרשותכם

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן