ביגמיה כעילה לתביעה אזרחית

מאת:

ביגמיה יכולה להיות גם עוולה אזרחית, כך שמי שמתחתן בנישואיי ביגמיה, עלול להיתבע תביעה נזיקית בגין הפרת חובה חקוקה ( ראו למשל פסה"ד תמ"ש 026680/05, בעניין ה.ג. נ' ט.ג. בית משפט לענייני משפחה ירושלים). במקרה זה, דובר בצדדים מוסלמים, בהם הגבר נישא בנישואין שניים לאישה שניה בטרם התגרש מהראשונה. חרף העובדה כי הנישואים השניים הם תקפים על פי דינם האישי של הצדדים ( המשפט המוסלמי/השרעי) , הגבר הורשע בביגמיה וחוייב בתשלום פיצויים ניזיקיים בתביעה הנזיקית שהגישה נגדו אשתו הראשונה, בגין הפרת חובה חקוקה.

בפס"ד זה נקבע גם ,כי: "השלטתהמונוגמיהבאמצעותהחוק הפלילי אינה מותנית בהתנגדותה של האשה הראשונה שבעלה ישא אשהאחרת. אפילוהסכימה האשההראשונהלנישואי האשה השנייה, איןהחוקרואה את הסכמתה כהסכמה, לארקמתוך החשש ללחץ או השפעה בלתי הוגנת מצד הגבר, כיאם, בעיקר, כיווןשהמונוגמיהנחשבת בעיניהמחוקק, לערךמוסריוחברתי יסודי שאין לפגוע בו"

וכך נקבע בע"פ 73/ 596 , מחאמיד נ' מ"י,פ"ד כח , 777-776 , על ידי כבוד השופט חיים כהן, שהיה שם בדעת מיעוט:

"…בעיניהמחוקק ישבדיןהמונוגמיה משום שמירה על זכות האשה, שלאיקח בעלה אשהאחרתעליה ויגרע מזכויותיה; וישבדיןהמונוגמיהגם משום השוואת זכות האשה לזכות האיש, שכשםשאשה אינהיכולה לאלפי דין התורהולאלפי דין השריעלקחתאיש עלאישה, כןלא יוכל אישלקחתאשה על אשתו…".

גם פרופ' שיפמן בספרו דיניהמשפחהבישראל, עמד על האינטרס המוגן על פי איסור ריבוי הנישואין, ולפיו:

"איסורהביגמיה מגןעלהאשה הראשונה מפני פגיעה במעמדה ובזכויותיה על ידי נישואין עם אשה אחרת עלפניהיתרעלכן: האיסורהפלילי באלחוללשינוי חברתי, כלומר, העלאתמעמדה שלהאשהבעדות ובחברות בהן נהוג היה ריבוי נשים, במיוחדבחברההמוסלמית. בכךביקשהמחוקק להשיג מטרה סוציאלית חשובה, והיאהגנהעל האשה הראשונה ושיווי זכויותיה לאלו של הגבר: כשםשהאשהאינה רשאית להינשא לאחר לפי הדין האישי, כךגםעל הגבר הנשוי יהיה אסור לשאת אשה אחרת, אםלאעל פי הדין האישי הרי על פי החוק החילוני". שם, בעמ 240..

בעניין נישואיי הביגמיה, ראו גם פסק דין בורונובסקי נ' שטרייט.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן