עורך דין לתביעת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

עם תחילתה של שנת הלימודים מקבלים ההורים שובר תשלום בסך כמה עשרות שקלים מטעם העירייה או המועצה המקומית או לחילופין כחלק מתשלומי החובה של בית הספר. שובר זה מיועד לשם ביטוח הילדים, ובשמו המקצועי נקרא ביטוח תאונות אישיות תלמידים. התשלום עבור שובר זה הוא תשלום חובה החל על כל הורה לילד בבית ספר או בגן עירייה. במאמר זה נרחיב לגבי ביטוח תאונות אישיות תלמידים ונציין מה כולל ביטוח תאונות אישיות תלמידים, מי זכאי לפיצוי מכוח ביטוח תאונות אישיות תלמידים, כיצד מגישים תביעה מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים, ועוד.

מהו ביטוח תאונות אישיות תלמידים

במדינת ישראל קיים חוק לימוד חובה החל על כל ילד מגיל 3 ועד גיל 18, כלומר ילדים מגיל גן ועד סוף כיתה י"ב. חוק זה קובע כי כל ילד זכאי לחינוך חינם. עוד קובע החוק כי על כל ילד במערכת החינוך להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות. האחריות לביטוח היא של הרשות המקומית, אך הביטוח מבוצע באמצעות חברת ביטוח.

אף על-פי שהביטוח הוא חובה והוא באחריותה של הרשות המקומית, הפוליסה נרכשת באמצעות חברת ביטוח הנבחרת באמצעות מכרז. נכון לשנים 2024-2015, החברה שזכתה במכרז ודרכה מבוטחים הילדים בביטוח תאונות אישיות תלמידים היא חברת "איילון".

מי מבוטח בביטוח תאונות אישיות תלמידים

כאמור, כל ילד מגיל שלוש מבוטח בביטוח תאונות אישיות תלמידים ועד גיל 18. הביטוח מעניק כיסוי לכל ילד 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. למעשה הילדים מבוטחים בכל עת בביטוח תאונות אישיות תלמידים, גם בשעות שהם אינם בבית הספר פיזית, גם בסופי השבוע, חופשות בית הספר ואפילו בעת חופשה בחו"ל. כיוון שילדים עלולים להיפצע ולהיפגע מסיבות שונות ובמהלך פעילויות שונות, הכיסוי מעניק להם את הכיסוי הבסיסי אך המקיף ביותר. ההצטרפות לביטוח אינה מצריכה מילוי טפסים, שאלונים, הצהרות בריאות או כל מסמך אחר, והיא חלה באופן אוטומטי מהרגע שבו הגיע הילד לגיל שלוש.

מה הפיצוי הכספי שניתן לקבל מפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

בתנאי הפוליסה של חברת "איילון" מפורטים המקרים המכוסים בפוליסה ותקרת הפיצוי הכספי עבור כל סעיף. להלן הפיצויים השונים של הסעיפים המופיעים בפוליסה:

פיצויים שזכאים להם ההורים בקרות מקרה:

 • כיסוי למקרה מוות של הילד – פיצוי בסכום של 141,000 ₪.
 • כיסוי למקרה של נכות מלאה של הילד – פיצוי מקסימלי בסכום של 376,000 ₪. יחד עם זאת ישנם מקרים שבהם עורך דין נזקי גוף יוכל להגיש תביעה ולהגדיל את סכום הפיצוי ל-564,000 ₪ תחת סעיף "מענק חומרה".
 • כיסוי למקרה של נכות חלקית וקבועה של הילד.
 • כיסוי למקרה של נכות זמנית – פיצוי בסכום של 94 ₪ ליום.
 • החזר הוצאות – בפוליסה יש סעיף של החזר הוצאות שתקרת הפיצוי שלו היא 1,175 ₪.
 • כיסוי למקרה של הוצאות חילוץ, אם ההורים נתבעים להחזר הוצאות הכיסוי המקסימלי הוא 235,100 ₪.

אילו כיסויים כוללת פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

בדומה לפוליסות ביטוח אחרות, גם בפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים ישנה רשימה מדויקת של כיסויים, שלפיהם ניתן לתבוע את הפוליסה ולקבל את הפיצוי הקבוע בה.

 • כיסוי למקרה מוות כתוצאה מתאונה
 • כיסוי למקרה נכות קבועה ומלאה כתוצאה מתאונה
 • כיסוי למקרה נכות קבועה וחלקית כתוצאה מתאונה
 • כיסוי למקרה נכות זמנית כתוצאה מתאונה
 • החזר הוצאות עבור השכרת מכשיר עזר רפואי
 • החזר הוצאות רפואיות
 • כיסוי להחזר הוצאות עבור חילוץ

עורך דין תביעות ביטוח אשר יטפל בתביעה, יוכל לבחור היטב את הסעיפים להגשת התביעה, כך שסכום הפיצוי שיתקבל מחברת הביטוח יהיה הגבוה ביותר.

אילו כיסויים לא כלולים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

כיוון שהפוליסה מציגה רשימה מלאה של הכיסויים המכוסים, חשוב להבין אילו מצבים אינם מזכים בפיצוי.

ראשית, כל מקרה של מחלת ילד. הפוליסה כשמה כן היא ביטוח תאונות אישיות תלמידים ולכן היא מעניקה פיצוי אך ורק במקרה של פגיעה כתוצאה מאירוע תאונתי. מחלות אינן מכוסות בפוליסה כלל.

כמו כן, פיצוי כספי ניתן במקרה של מוות או נכות, ושיפוי (החזר לפי קבלות) במקרה של הוצאות רפואיות. לא יינתן פיצוי או החזר עבור תשלומים שלא שולמו. לדוגמה, ילד ששבר את היד במשחק כדורגל וקופת החולים לא גבתה תשלום עבור הטיפול בו, לא יקבל פיצוי כספי עבור "החזר הוצאות רפואיות" היות ולא היו לו הוצאות רפואיות. עם זאת, אם נותרה לילד נכות, הוא יוכל לקבל פיצוי בהתאם לנכות שתיקבע לו. 

נציין כי גם מצבי מלחמה, פעולות איבה, פעילות צבאית, רשלנות רפואית ורעידת אדמה אינם מכוסים בפוליסה.

איך לקבל פיצוי כספי – הגשת תביעת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

כדי לקבל פיצוי כספי מחברת ביטוח "איילון" יש להגיש כמובן תביעת ביטוח תאונות אישיות באופן מסודר. לצורך כך יש למלא את טופס התביעה המופיע באתר החברה ולצרף מסמכים רפואיים בהתאם לאירוע. בנוסף יהיה צורך להביא אישור לימודים מהמוסד החינוכי שבו לומד הילד, אישור עבור ימי היעדרות אם היו כאלה וכן אישור פרטי חשבון הבנק לתשלום. את החומר הזה יש להעביר לידי עורך דין נזיקין המתמחה בהגשת תביעות ביטוח תאונות אישיות תלמידים, כדי שיוכל לטפל בתביעה מול חברת הביטוח ביסודיות ובמקצועיות.

פציעה אחרי שעות בית ספר – האם אפשר לקבל פיצוי מפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים?

כאמור, הפוליסה מכסה את הילדים בכל שעה משעות היום ובמהלך כל פעילות מלבד אלו המוחרגות בסעיף הקודם. ילד אשר נפצע במהלך חוג לאחר שעות הלימודים למשל או במהלך טיול משפחתי, זכאי לפיצוי מלא בהתאם לתנאי הפוליסה.

תביעת ביטוח תאונות אישיות תלמידים – שאלות נפוצות

לפניכם מספר שאלות נפוצות בנושא ביטוח תאונות אישיות תלמידים והתשובות המלאות עבורן:

שאלה 1: האם ילד שנפצע במהלך פעילות בגן או בזמן בית ספר, זכאי לפיצוי כספי מביטוח תאונות אישיות תלמידים?

תשובה: פיצוי כספי מגיע לכל ילד אשר נפצע כתוצאה מתאונה, בכל סוג של פעילות, ובלבד שנותרה לו נכות כלשהי, זמנית או קבועה.

שאלה 2: האם ילד שנפצע מחוץ לפעילות בית הספר, זכאי לפיצוי כספי מפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים?

תשובה: גם פעילות מחוץ לכותלי בית הספר מזכה את הילדים בפיצוי, ובלבד שהילד שנפגע סובל מפגיעה שהותירה לו נכות קבועה או נכות זמנית.

שאלה 3: האם ילד שנפצע בזמן חופשה בארץ או בחו"ל זכאי לפיצוי כספי מפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים?

תשובה: ילדים מכוסים בפוליסה במהלך כל ימות השנה כולל בזמן חופשות בית הספר.

שאלה 4: האם ילד שנפצע באשמתו או באשמת אדם אחר זכאי לפיצוי כספי מפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים?

תשובה: תנאי הפוליסה אינם מחייבים בירור אשמה או אחריות לפגיעה, ולכן כל פציעה מזכה בפיצוי ללא צורך בהוכחת אחריות.

שאלה 5: תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לפיצוי כספי מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים?

תשובה: תקופת התיישנות בפוליסה שונה מפוליסות אחרות כיוון שמדובר בקטינים. תקופת ההתיישנות לקטין מתחילה כאשר הוא בן 18 ומסתיימת לאחר שלוש שנים, בגיל 21. לפיכך, תביעה בגין תאונה ניתן להגיש בשם הילד עד גיל 18, ולאחר מכן הוא יכול להגיש תביעה עבור עצמו עד הגיעו לגיל 21.

שאלה 6: האם פציעה שנגרמה בשל רשלנות בית הספר או הגן, מזכה בפיצוי כספי נוסף, כלומר מעבר לפיצוי הכספי שניתן לקבל מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים?

תשובה: במקרה שבו נפצע הילד כתוצאה מרשלנות של המוסד החינוכי שבו הוא לומד, ניתן להגיש נגדו תביעה נוספת מעבר לתביעת ביטוח תאונות אישיות. תביעה זו מומלץ להגיש באמצעות עורך דין נזיקין המתמחה בתחום, ואשר ידע לייצג את הילד ומשפחתו בכל הפלטפורמות הדרושות עד לקבלת פיצוי מקסימלי.

קבלת פיצוי כספי – עורך דין תביעת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

עורך דין לתביעות ביטוח הוא עורך דין המתמחה בתחום תביעות נזיקין, שבהן נדרשת מקצועיות רבה בטיפול בתביעות מסוג זה מול חברות הביטוח השונות, וביניהן גם תביעות ביטוח תאונות אישיות תלמידים. לפיכך, זהו יתרון כפול לפנות לעורך דין הן מבחינת מקצועיות הטיפול, והן מבחינת הורדת הנטל מכתפי ההורים אשר עסוקים בטיפול בילד שנפצע.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן