עורך דין לתביעת ביטוח חיים

בחיים אין לנו את האפשרות לצפות מה עתיד לקרות, פתאום באמצע החיים אנו עלולים לחוש כי "השמים נופלים" כאשר אדם יקר ואהוב הולך לעולמו ומשאיר אחריו משפחה כאובה ונפשות דואבות. אך תחושות אלו של כאב, צער ואובדן מתעצמות בכמה מונים כאשר מדובר באדם צעיר יחסית שהלך לעולמו בטרם עת.

כאשר נפטר אדם צעיר טרם עת, בין אם באופן פתאומי ולא צפוי, בין אם באירוע תאונה קשה ובין אם לאחר מחלה ממושכת, בנוסף לכאב העצום שחשה משפחתו, עולה שאלת הקיום הכלכלי של משפחתו לאחר פטירתו. האם דאג להשאיר אחריו פיצוי כספי לבני משפחתו אשר יקל עליהם את המשך החיים? במאמר זה אנו מביאים לידיעתכם את חשיבותו של ביטוח החיים האישי, לצד מענה לשאלות רבות העולות בקרות מקרה מוות, וכיצד יש להגיש תביעת ביטוח חיים בעקבות כך בסיועו של עורך דין לתביעת ביטוח

מהו השלב הראשון בהגשת תביעת ביטוח חיים

כדי להגיש תביעת ביטוח חיים לחברת ביטוח אחת או יותר באמצעות עורך דין ביטוח חיים ובמקרה שלנפטר היו מספר פוליסות חיים שונות, יש לברר תחילה מספר פרטים חשובים, להלן פרטים אלו:

 • האם הנפטר מבוטח בביטוח חיים?
 • אם כן, באיזו חברה או חברות ביטוח היה מבוטח?
 • אילו פוליסות עומדות לרשות המשפחה שדרכן ניתן להגיש תביעת ביטוח חיים?
 • מהו גובה הפיצוי בפוליסת ביטוח חיים?
 • באילו תנאים בני המשפחה זכאים לקבל את הפיצוי?
 • האם הופקו הפוליסות בתנאים "רגילים" או שמא יש בהן סייגים והחרגות?

את המידע הזה חיוני לאסוף לפני הגשתה של תביעת ביטוח חיים כמובן, שכן בהתאם למידע יוגשו התביעות הרלוונטיות.

כיצד אוספים מידע לצורך הגשת תביעת ביטוח חיים עבור אדם שנפטר?

כאשר האדם בעודו בחיים, הוא או בני משפחתו יכולים למצוא את המידע באתר הממשלתי "הר הביטוח". באתר זה יש למלא פרטים אישיים כגון:

 • תעודת זהות
 • תאריך לידה
 • תאריך הנפקה של תעודת הזהות

ותוך זמן קצר ניתן לראות את כל הביטוחים הקיימים על שמו של המבוטח.

המידע הניתן באתר כולל את הנתונים הבאים:

 • סוג הביטוח
 • שם חברת הביטוח
 • מספר הפוליסה
 • תאריך תחילת הביטוח
 • תאריך סיום הביטוח

בנוסף, עבור כל פוליסה יש קישור לאזור האישי באתר חברת הביטוח, שבאמצעותו ניתן למשוך את הפוליסה והתנאים המלאים. באתר ניתן להגיש תביעת ביטוח חיים או בקשות אחרות לשינויים וכדומה.

אתר ממשלתי נוסף המיועד לאיסוף מידע עבור מידע פיננסי הוא "המסלקה הפנסיונית". גם באתר זה ניתן להגיש בקשה בעלות של כמה שקלים, ולקבל בין היתר תוך שלושה ימי עסקים את המידע הבא:

 • ביטוחי חיים
 • ביטוחי מנהלים
 • קרנות פנסיה
 • תכניות חיסכון
 • קופות גמל
 • קרנות השתלמות
 • קרנות של השקעות שונות

המידע הזה זמין ונגיש כל אימת שהאדם בחיים, אך לאחר פטירתו לא ניתן להגיש בקשות על שמו באתרים אלו ויש צורך בפעולות אחרות.

אפשרות ראשונה היא להיכנס לאתר "הר הביטוח" תחת פרטים של קרוב משפחה בחיים ומתוך התיק שלו להיכנס ללשונית "תיק ביטוחים על שם קרוב שנפטר". בלשונית זו יהיה צורך למלא את מספר תעודת הזהות שלו, תאריך לידה ותאריך פטירה, ולאחר מכן המידע יהיה זמין.

אפשרות נוספת היא לפנות לסוכן הביטוח האישי או לחברת הביטוח המבטחת ולהגיש בקשה לקבלת המידע. במקרה זה, חברת הביטוח לא תוכל למסור נתונים ללא צו ירושה ומסמך ייפוי כוח חתום על-ידי עורך דין ביטוח . לאחר המצאת המסמכים הללו, תוכל חברת הביטוח להנפיק העתקי פוליסות וכל מידע אחר נחוץ. יש לציין שאם למבוטח יש יותר מפוליסה אחת בחברת ביטוח אחת, המסמכים ישויכו לכל אחת מן הפוליסות. אם לאדם יש פוליסות בכמה חברות שונות, יש לבצע את התהליך בכל חברת ביטוח בנפרד.

מה נדרש לצורך הגשת תביעת ביטוח חיים

לאחר איסוף המידע וקבלת העתקי הפוליסות, ניתן להגיש תביעת ביטוח חיים בהתאם לתנאי הפוליסה המפורטים שאותם מספקת חברת הביטוח.

לצורך הגשת תביעת ביטוח חיים חברת הביטוח תדרוש כמה מסמכים:

 1. טופס תביעה מלא וחתום על-ידי המוטבים הרשומים. אם בפוליסה יש יותר ממוטב אחד, כל אחד מהם יידרש למלא נספח עבור עצמו. אם המוטב הוא קטין תידרש חתימת האפוטרופוס לעיתים בצירוף חתימת עורך דין לתביעת ביטוח לשם אימות. בטופס התביעה יופיע פירוט כל המסמכים הדרושים לצורך הגשת התביעה ומומלץ לקרוא אותה היטב ואף להיעזר בשירותיו של עורך דין לייצוג בתביעה נגד חברת ביטוח כדי שחלילה לא ידחה טיפול בתביעה.
 2. תעודת פטירה או הודעת פטירה. תעודת פטירה מונפקת על-ידי משרד הפנים והיא זמינה תוך כמה ימים מרגע הפטירה. לעיתים יידרש להמציא הודעת פטירה ובה פירוט סיבת המוות, במקרה שבו הפוליסה מכסה אירועים מסוימים בלבד או במקרה שבו קיימות החרגות בפוליסה. הודעת פטירה ניתנת על-ידי בית החולים, היא לרוב ידנית והיא מונפקת באופן מידי.
 3. צו ירושה \ צוואה \ טופס קביעת מוטבים בפוליסה. תשלום כספי הפוליסה נעשה אך ורק למוטבים אשר נקבעו בפוליסה על-ידי המבוטח שנפטר. אם לא נקבעו מוטבים, ישולמו הכספים אך ורק ליורשים החוקיים הרשומים בצוואה חוקית או המפורטים בצו ירושה מטעם משרד האפוטרופוס הראשי.
 4. צילום תעודת זהות של המוטבים או היורשים הקבועים.
 5. אישור פרטי חשבון הבנק של המוטבים.

חשוב לציין כי לעיתים תדרוש חברת הביטוח מסמכים נוספים אם תנאי הפוליסה מחייבים זאת או במקרה שבו המידע הראשוני שהועבר אינו מספק או מלא.

את המסמכים יש להגיש לכל חברת ביטוח שדרכה רכש הנפטר פוליסה. אם יש לנפטר יותר מפוליסה אחת באותה חברת ביטוח, יש לציין זאת בטופסי התביעה והמסמכים ישויכו לכל פוליסה על-ידי החברה. אין צורך להגיש תביעה פעמיים לאותה חברת ביטוח.

מה עושים לאחר הגשת תביעת ביטוח חיים

לאחר הגשת כל המסמכים הדרושים למחלקת התביעות של החברה, כל שנותר הוא להמתין. לפי החוק, יש לחברת הביטוח פרק זמן של 30 ימים לטפל בתביעה. במהלך תקופה זו היא עשויה לדרוש מסמכים נוספים אשר בלעדיהם לא ניתן יהיה להמשיך בטיפול. העברת מסמכים נוספים מאפסת את זמן הטיפול חזרה ל-30 ימים, כך שמומלץ לוודא מראש מהן דרישות החברה, לרכז את המסמכים ולהעבירם יחד באופן מסודר.

מהו חוק ההתיישנות והאם הוא קיים גם במקרים של תביעות ביטוח חיים

תביעות ביטוח חיים כפופות גם הן לחוק ההתיישנות. בהתאם לחוק, ישנה תקופת התיישנות מקוצרת של שלוש שנים בלבד מיום הפטירה. לפיכך, חשוב להגיש את המסמכים לחברת הביטוח בפרק זמן זה כדי שלא להידחות. יחד עם זאת יש לציין כי אין זה הכרח להגיש את התביעה בפרק הזמן הקצר ביותר ואם המשפחה  מרגישה צורך להתאושש לפני טיפול בעניינים בירוקרטיים, היא זכאית לעשות זאת או לחילופין לשכור את שירותיו של עורך דין תביעת ביטוח חיים שיטפל עבורה בנושא.

מה היתרון של טיפול על-ידי עורך דין תביעות ביטוח חיים

הגשתה של תביעת ביטוח חיים היא הליך בירוקרטי שיש לבצע כדי לקבל את כספי הפוליסה המבוטחים. זהו הליך שעשוי להיות לא פשוט עבור אנשים רבים ולרוב כרוך ברגשות כואבים, זו אחת הסיבות שבגינן כדאי לפנות אל עורך דין ביטוח חיים

עורך דין תביעות ביטוח ייקח על עצמו את כל שלבי הטיפול בתביעה החל מפנייה לחברות או סוכני הביטוח השונים, דרך איסוף המסמכים השונים וכלה בהגשת התביעה עצמה ומעקב אחריה. עורך דין תביעות ביטוח יוודא מהם תנאי הפוליסות שנרכשו, מהם המסמכים הדרושים עבור כל מסלול כיסוי בפוליסה וכל חברת ביטוח ואף יטפל בדחיות וערעורים, אם יהיה צורך בכך. מותו של אדם יקר כרוך לרוב בשינויים רבים. רובם לא קלים כלל ודורשים מאמץ רגשי עצום. הפגיעה הכלכלית הכרוכה במוות גם היא חלק משמעותי באובדן, ולכך נועדו כספי ביטוח החיים. טיפול מול חברות הביטוח כרוך אף הוא במאמץ ובהתמודדות עם בירוקרטיה. פנייה אל עורך דין תביעות ביטוח עשויה להקל הן על העומס הרגשי והן על ההתמודדות עם חברות הביטוח.   

שאלות ותשובות

איך אפשר לקבל מידע על פוליסות ביטוח חיים?

מידע אודות פוליסות ביטוח חיים בפרט, ופוליסות ביטוח בכלל, ניתן לקבל באתר "הר הביטוח".

תוך כמה זמן יש להגיש תביעת ביטוח חיים לחברת ביטוח?

תביעת ביטוח חיים מתיישנת תוך 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. לא ניתן להגיש תביעה לאחר תקופה זה, אלא במקרים חריגים ביותר (שיש לבחון אם הם מתקיימים באמצעות עו"ד ביטוח חיים)

תוך כמה זמן מרגע הגשת תביעת ביטוח חיים אפשר לקבל את הכסף?

בדרך כלל לחברות הביטוח לוקח זמן לא קצר לבחון את התביעות, היות ומדובר על לא מעט כסף שהן צריכות לשלם. לכן, חברות הביטוח עושות בדיקות קפדניות ומעמיקות על מנת לבחון האם באמת יש זכאות לקבלת הפיצוי, וכמו תמיד, חברות הביטוח משקיעות מאמץ רב לבחון האם ניתן לדחות את התביעה על מנת שלא לשלם את הפיצוי המגיע.

הגשתי תביעת ביטוח חיים וחברת הביטוח דחתה את התביעה. יש מה לעשות?

כמובן שיש מה לעשות. מקרים רבים מגיעים אל משרדנו לאחר שחברת הביטוח דחתה את תביעתם לקבלת תגמולים מפוליסת ביטוח חיים, ולאחר בדיקה קפדנית שנעשית על-ידנו, מתגלים כשלים וסדקים בסיבות שפירטה חברת הביטוח, אשר עומדות בבסיס דחיית התביעה. לכן, אם חברת הביטוח דחתה תביעת ביטוח חיים תמיד כדאי לפנות אל עו"ד לתביעות ביטוח חיים שיבחן את המקרה ויבדוק את הסיכוי להצלחת הערעור.

מהי עלות של עו"ד לתביעת ביטוח חיים?

אין עלות קבועה של עו"ד לתביעת ביטוח חיים וכל עורך דין מתמחר זאת אחרת. באופן כללי ניתן לומר, כי את מרבית שכר הטרחה גובה עו"ד לתביעת ביטוח חיים כאשר חברת הביטוח מאשרת את התביעה והלקוח זכאי לתגמול מכוח פוליסת ביטוח חיים.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן