הלכת אסרף

מאת:

15.7.2011

בפסק דין של ביה"ד הארצי לעבודה בערעור ע"ע 39/99 אסרף יהושע נ' מדינת ישראל נדון המקרה הבא: מר יהושע אסרף (להלן: "אסרף") שירת במשטרת ישראל (להלן: "המשטרה") כרופא בדרגת רב פקד, אולם עקב טעות, שולמה לו משכורת, במשך 10 שנים, בדרגת סגן ניצב (דרגה גבוהה יותר וכמובן משכורת גבוהה יותר). לאחר כ- 10 שנים התגלתה הטעות. המשטרה בקשה לנכות משכרו את כל סכום הטעות, את מה ששולם לו ביתר במשך 10 שנים ולשלם לו מעתה והלאה לפי דרגתו האמיתית והנמוכה יותר, דרגת רב פקד.

בית הדין האזורי לעבודה קבע בפסק דינו כי אכן מעתה והלאה תשולם לאסרף משכורתו לפי דרגתו הנכונה והנמוכה יותר- דרגת רב פקד. יחד עם זאת, קבע ביה"ד כי אסרף צריך להחזיר למשטרה רק 20% מהשכר ששולם לו ביתר.

על פסיקתו זו של ביה"ד האזורי, על שני חלקיה, ערער אסרף.

החלטת ביה"ד הארצי:

בעניין המשך התשלום על פי המשכורת הגבוהה, פסק בית הדין הארצי:

" לא קמה למערער כל זכות משפטית להנצחת טעות שטעתה המשיבה, בכך ששילמה לו תשלומי יתר בשכרו. כך, בין שתבחן השאלה לפי דיני החוזים ובין לפי כללי המשפט המנהלי".

וכן הוסיפו:

" ספק אם בכלל, הפך תשלום ששולם למערער בטעות, לפי דרגת סגן ניצב, לתנאי מכללא בחוזה האישי שלו, שהרי נעדר מן התשלום יסוד הכוונה, באשר הוא שולם, ואפילו במשך תקופה ארוכה, בהיסח דעת ומתוך טעות. ואפילו היינו אומרים כי אומנם הפך התשלום ולו מכוח התקופה הארוכה בה שולם לתנאי מכללא בחוזהו של המערער, כי אז בנסיבות כאלה, בבחינת על אחת כמה וכמה, לעומת מקרה בו שולם התשלום מדעת ותוך חריגה מסמכות, דינו של תנאי כזה להתבטל מכאן ואילך..."

בעניין החזר 20% מהתשלומים ששולמו לאסרף ביתר, ביה"ד קבע כי חלות במקרה זה הוראות דיני "עשיית עושר שלא במשפט", באשר קיבל אסרף תשלום אשר לא היה זכאי לו במשך 10 שנים. יחד עם זאת, ע"פ סעיף 2 לחוק ישנו פטור מהשבה כאשר ראה שהזכייה לא היתה כרוכה בחסרון המזכה, או שראה נסיבות אחרות העושות את ההשבה לבלתי צודקת.

במקרה זה, ברור שהזכייה של אסרף, כרוכה בחסרון המזכה. יחד עם זאת, במקרה זה ישנן נסיבות אחרות אשר עושות את ההשבה לבלתי צודקת. מחד, המשטרה ברשלנותה הרבה לא גילתה את טעותה במשך 10 שנים! מאידך, מבחינתו של המערער לא הובאה כל ראיה בדבר חוסר תום ליבו בקבלת התשלום ויתרה מכך, במשך כל אותה התקופה ארוכה, כלכל אסרף צעדיו בהתאם לשיעורי שכרו.

לאור האמור, ביה"ד קבע כי יהיה זה בלתי צודק לחייב את אסרף להשיב אף את ה- 20% מתוך תשלומי היתר אשר שולמו לו בטעות.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן