היום הקובע לתשלום משכורת

מאת:

חוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958 מסדיר את נושא תשלום משכורות לעובד מאת מעבידו.

סעיף 9 לחוק הגנת השכר קובע כי המועד לתשלום שכר חודשי הוא כדלקמן:

"שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם; בשכר עבודה המשתלם על בסיס תקופה ארוכה מחודש, רואים כאילו היה החלק היחסי לכל חודש משתלם על בסיס של חודש".

בהתאם להוראות החוק, מועד תשלום השכר החודשי הינו "עם" תום החודש שבעדו הוא משתלם, כאשר הפירוש של "עם" תום החודש הינו "בזמן" תום החודש, ולא במועד מאוחר יותר מתום החודש.

במידה והמעביד לא עובד במועד הנקוב ולא משלם לעובד את שכרו במועד, קיימת סנקציה של פיצויי הלנת השכר.

יחד עם זאת, המחוקק בסעיף 1 לחוק הגנת השכר, סעיף ההגדרות, קובע כדלקמן:

"היום הקובע" – היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה או הקצבה…"

עולה איפוא כי המחוקק לא נקט בסנקציה כלפי המעביד בדרך של הפעלת פיצויי הלנת שכר, אלא מהיום העשירי שלאחר המועד לתשלום השכר, דהיינו עד היום התשיעי ניתן למעביד האפשרות לשלם לעובד את משכורתו, ומעבר לכך מתחילות לחול הוראות החוק בעניין פיצוי הלנת שכר, ככל שהיה מחדל של המעביד בתשלום שכרו של עובדו.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן