שימוע לפני פיטורין

זכות השימוע לפני פיטורין, מכונה גם זכות הטיעון, פירושה שכל עובד רשאי, מכוח הפסיקה, להשמיע את דברו לפני הכרעתו הסופית של המעביד לגבי פיטוריו. במקרים בהם לא מומשה זכות השימוע של עובד, הוא רשאי להגיש תביעה משפטית כנגד מעסיקו, בבית הדין לעבודה.

להתייעצות עם עורך דין מנוסה חייגו 073-7581885

באופן עקרוני זכותו של עובד לשימוע לפני פיטורין איננה מעוגנת בחוק מסוים.

הזכות הייתה נהוגה בעבר במרבית המוסדות הציבוריים וכן גם מחברות פרטיות מצופה לעמוד באופן ההתנהלות הציבורי מתוקף היותן גופים דו מהותיים, כדוגמת חברת החשמל.

עם זאת, במשך השנים החילו פסיקותיהם של בתי הדין לעבודה את זכות השימוע גם על ארגוני המגזר הפרטי, במסגרת חובת תום הלב.

כיום חלה זכות השימוע, הלכה למעשה, על מכלול ציבור העובדים, ולפיכך כל עובד שמעסיקו שוקל לפטרו, זכאי לקבל הזדמנות להשמיע את דברו, וזאת לפני שהמעביד הכריע באופן סופי בסוגיה.

מהם הכללים לקיום שימוע לפני פיטורין?

כדי לוודא שהליך השימוע יתקיים כסדרו, באופן הוגן ואמיתי ולא רק לכאורה וכדי לצאת ידי חובה בלבד, הוגדרו מספר כללים מנחים למימושה של זכות הטיעון:

 1. על המעסיק ליידע את העובד בכתב (מכתב שימוע) על עריכת שימוע, לרבות פירוט העניינים שיידונו בו, כגון העילות להפסקת עבודתו, ומידע מלא אודות המקום והמועד בו יתקיים.

 2. המעסיק אינו רשאי להסתפק בציון סיבות כלליות לפיטורין, ועליו לפרט את המקרים הקונקרטיים שהביאו לעמדה זו, בכדי שהעובד יוכל למסור את גרסתו ולהתייחס אליהם.

 3. יש להציג לעובד את כלל הממצאים שעומדים נגדו, לרבות מסמכים, דו"חות חקירה אם ישנם וכיו"ב.

 4. יש לאפשר לעובד מרווח זמן מספק להתעמקות בטענות המופנות כנגדו, על מנת שיוכל להכין את עצמו לשימוע. לצורך זה, חשוב גם למסור לו את המסמכים או המידע בעניינו בטרם עריכתו של השימוע, כדי שיוכל לעיין בהם ולהביע את גרסתו אודותיהם.

 5. על השימוע לעובד להיערך במקום בו יש פרטיות ואשר מכבד את המעמד, ולא, לדוגמא, במסדרון או בפתח דלת היציאה מהמשרד, ובמועד המותיר די זמן לסיים את ההליך באופן הולם, ולא, למשל בחטף לקראת סוף יום העבודה.

 6. יש לאפשר לעובד להתבטא, ולהקשיב לטענותיו, על מנת שתהיה לו הזדמנות לנסות ולהוכיח כי הוא ראוי להמשיך לעבוד בחברה.

 7. במידה והמעסיק מביא עמו למעמד השימוע עדים, יש להתיר גם לעובד לחקור אותם.

 8. זכותו של העובד להיות מיוצג על ידי עורך דין במעמד השימוע ו/או לבקש את נוכחותו של נציג וועד העובדים.

 9. יש לתעד את תוכן השימוע בפרוטוקול כתוב, ממנו יימסר עותק לעובד. ללא פרוטוקול כתוב, ייפסל הליך השימוע במידה ויידון בפני בית משפט.

 10. אין להגיע להחלטה סופית בדבר המשך עבודתו של העובד במהלך השימוע עצמו, אלא רק בחלוף פרק זמן סביר מסיומו.

 11. על המעסיק למסור בכתב את החלטתו לגבי המשך עבודתו של העובד או פיטוריו, לרבות מלוא הנימוקים המתייחסים, בין היתר, לטענות שהושמעו על ידי העובד במעמד השימוע.
 12. על המעסיק להקשיב בתום לב וללא משוא פנים לטענות העובד במעמד השימוע. כמו כן על המעסיק לקיים את השימוע בבואו אליו בלב פתוח ונפש חפצה.

מה יש לעשות במצב של פיטורים ללא שימוע?

ככלל, פיטורי עובד ללא שימוע הם פיטורים שלא כדין.

סבור העובד כי פוטר שלא כדין, יש באפשרותו להגיש תביעה בפני בית הדין לעבודה.

במקרים מסוימים, יוציא בית הדין צו מניעה, המחייב את המעסיק להשיב את העובד לעבודתו לאלתר באופן מידי, עד לסיום הדיון בעניינו, וזאת כדי למנוע מצב בו יאויש אדם אחר לתפקיד האמור.

תביעה כנגד המעסיק מול בית הדין לעבודה, עשויה להסתיים בכך שהמעביד יחויב לשלם לעובד פיצויי פיטורים מוגדלים או להחזירו למקום עבודתו.

לאור מורכבותם של דיני העבודה ותקנותיהם, מומלץ לכל מעסיק ששוקל לפטר את אחד מעובדיו, על אחת כמה וכמה במקרה והוא מעוניין לבטל את פיצוי הפיטורין שלו, גם אם העילה נראית מוצדקת בעיניו, ולכל עובד שפוטר ומרגיש שנעשה עמו חוסר צדק, להסתייע בייעוץ משפטי.

שנעריך את סיכויי תביעתכם? חייגו 073-7581885

 

מקורות מידע לשימוע לפני פיטורים

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן