מה עולה בגורלה של קרן ההשתלמות במקרה בו העובד חדל לעבוד או שעבר למקום עבודה אחר בו אין לו קרן השתלמות?

תשובה:

אל לעובד לחשוש, שכן אין צורך בשמירה על רציפות הפרשות לקרן ההשתלמות, והעובד יוכל למשוך את הכספים שנצברו בקרן בהתאם לכללים הרגילים החלים על עובד אשר מוגדר כחבר פעיל בקרן, היינו שההפרשות לקרן מבוצעות מדי חודש בחודשו ללא הפסקה כלשהי. שונה הדבר בהפרשות לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים, בהם קיימת חשיבות לרציפות ההפרשות מדי חודש בחודשו, שאז במקרים של אי הפרשה רציפה, זכויותיו של המבוטח מכח פוליסות ביטוח אלו עלולות להיפגע.

דוד סער, עו"ד

דילוג לתוכן