האם חלה חובה על המעסיק לתת לעובד קרן השתלמות כחלק מתנאי העסקתו?

תשובה:

במגזר הפרטי אין חובה על המעסיק להעניק לעובד קרן השתלמות כחלק מתנאי העסקתו והענקת הטבה זו נתונה למשא ומתן בין העובד למעביד. שונה הדבר במגזר הציבורי, שם זכותו של עובד לקרן השתלמות מוסדרת בהסכם קיבוצי, הקובע את חובתו של המעסיק לתת את הקרן לעובדיו בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי.

דוד סער, עו"ד

דילוג לתוכן