סלע יפה נ' מדינת ישראל- הנהלת בתי המשפט

1. התביעה הוגשה ביום 25/2/10.

2. ביום 3/3/10 ניתנה החלטת ביה"ד הקובעת כי כתב-הגנה יוגש בתוך 30 ימים. בנוסף, ביום 16/3/10 נשלחה לנתבעת ע"י מזכירות ביה"ד דרישה להגשת כתב הגנה בתוך 30 ימים.

3. מטעם התובעת הוגשה ביום 2.5.10 בקשה לקבלת פסק-דין בהעדר הגנה, ובאותו מועד ניתנה החלטת ביה"ד ולפיה אם לא יוגש כתב הגנה בתוך 7 ימים, ישקול ביה"ד באם להיעתר לבקשה. מעיון בתיק ביה"ד עולה כי החלטת ביה"ד דלעיל נשלחה בפקס' ובנוסף הומצאה לפרקליטות מחוז ת"א במסירה אישית מטעם התובעת, ביום 6.5.10.

4. על אף חלוף המועד, עד היום לא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת.

5. לפיכך, בתוקף סמכותנו לפי תקנה 43 לתקנות בית-הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק-דין בהעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה בלבד. הננו קובעים כי התובעת הייתה עובדת קבועה ומן המניין של הנתבעת, משנת 2003 ועד ליום פרישתה ביום 31.7.2009, ועל התובעת חלות כל הוראות הסכם קיבוצי 2009 (קלדניות).

6. בנוסף תישא הנתבעת בהוצאות המשפט של התובעת בסך 500 ₪ ובשכר טרחת עו"ד של התובעת בסך 3,000 ₪ + מע"מ צמודים כדין מהיום.

ניתן היום 31/5/2010, בהעדר הצדדים.

'

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור