יוסף אורלי נ' ריצולסקי אריה

1. התובעת הועסקה במשרד רו"ח של הנתבע, כמנהלת חשבונות.

2. התובעת עתרה בתביעה לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת וזכויות נוספות.

הנתבע הגיש כתב הגנה וכן תביעה שכנגד, בה עתר לחייב התובעת בהחזר שכר עבודה ששולם לה, בשל העובדה שניהלה שיחות טלפון ארוכות במהלך העבודה.

3. אלה העובדות העולות מחומר הראיות:

א. התובעת הועסקה ע"י הנתבע בהנהלת חשבונות, מחודש 10/06.

ב. התובעת עובדת טובה ואף מצוינת, כהגדרת הנתבע.

ג. ביום 8.9.08 התגלתה טעות בדו"ח מאזן בוחן שערכה התובעת ומסרה אותו למעסיקה, יובל ריצולסקי, בנו של הנתבע.

ד. הצדדים שנויים במחלוקת בשאלה, איך התנהלה השיחה.

המחלוקות יפורטו להלן.

בתום השיחה, התובעת השאירה פתק במשרד והלכה לביתה לפני סיום יום עבודה.

ה. למחרת חזרה לעבודה.

ו. ביום 28.10.08 נקראה התובעת לשיחה במשרדו של הנתבע. בשיחה זו נטען כלפיה שהיא מנהלת שיחות טלפון ארוכות, כ-40 דקות.

ז. התובעת יצאה מהמשרד.

אף כאן, נסיבות עזיבת העבודה שנויות במחלוקת.

ח. בן נוסף של הנתבע, אמיר, יצא אחרי התובעת לבקשת אביו, ונטל ממנה את מפתחות המשרד.

ט. התובעת הציגה למעסיקה אשור מחלה מיום 28.10.08 ועד 30.10.08 והתקשרה ביום 28.10.08 על מנת להודיע על כך לנתבע.

י. ביום 2.11.08 הגיעה התובעת לעבודה. במעמד זה הודיע לה הנתבע שהוא רואה בה כמפוטרת ביום 28.10.08.

4. זכאות לפיצויי פיטורים

בכתב התביעה טוענת התובעת שפוטרה. כך בסעיף 20 לכתב התביעה.

עוד הוסיפה בכתב התביעה:

"21…התובעת השיבה לנתבע בנוכחות מנהלה כי היא אינה יכולה להמשיך לעבוד בתנאים אלה והנתבע אם הוא לא מפטרה מתבקש לפעול – כי סביבת עבודתה של התובעת תהיה נעימה כמיקודם…

23…לאור התנהגותו זו של מנהל הנתבעת כלפי התובעת כפי שפרטה, לרבות הצעקות האיומים וניבולי הפה…התובעת ראתה עצמה כמפוטרת."

כך העידה התובעת באשר לשיחה מיום 28/10/08:

"סעיף 21 לתצהירי, לשאלתך מה קרה בשיחה הזו ומיד לאחריה, אני משיבה שזו לא היתה שיחה. אריה ובנו עמדו מעבר לשולחן, קראו לי מהצד השני אלא הטיחו בפני אשמות. הנתבע אמר לי שאני מדברת יותר מ- 40 דקות בטלפון ואמר שההתנהלות שלי לא תקינה. ציפיתי שהוא יפנה לבן שלו ויתקן את הבעיות במשרד כי פניתי אליו אחרי סוכות וביקשתי שיטפל בנושא. לא ציפי שהוא זה שיקרא לי באותה שיחה. זה היה הטחות. לא ציפיתי שאריה יגיד לי דברים שאין עליהם הוכחות שאני מדברת 40 דקות. אני יושבת בעבודה כל אותה תקופה בחוסר יחס וסובלת. כתוצאה מכל המהלך הזה שהייתי שרויה יותר מחודש וחצי בלחץ, הרגשתי לא טוב, הרגשתי לחץ בחזה , רעד ברגליים, יצאתי מהחדר הלכתי לחדרי לקחתי את התיק שלי אמרתי שלום ויצא תי. הם ראו אותי יוצאת כל אחד הבין למה אני יוצאת.

אמרתי לנתבע שאני לא מרגישה טוב והלכתי. כל אחד עם עיניים יכל לראות את מצבי שבו היית".

התובעת נשאלה בעדותה האם מישהו אמר לה שהיא מפוטרת, כך השיבה:

"…בתאריך 28 לחודש, הלכתי באותו זמן לקופת חולים ועשו לי א.ק.ג. ונתנו לי חופש מחלה עד יום ראשון והתקשרתי לנתבע ואמרתי לו שיש חופשת מחלה ואגיע ביום ראשון. ביום ראשון בבוקר נכנסתי אליו לשיחה וחזרתי שוב על אותם דברים, אמרתי שהוא יודע שהייתי במצב לא נעים.

סיפרתי לו דבר נוסף שהוא לא ידע שיובל ניגש אלי באחד הימים ואמר לי שאני אהיה אחראית על הנקיון …

לטענתך שאמרתי ליובל שאני עוזבת אני משיבה שלא.

ירדתי למטה, הבן שלו רדף אחריי וביקש את המפתחות …"

5. הנתבע הכחיש שפיטר את התובעת בשיחה מיום 28.10.08.

יחד עם זאת, הובהר שבשיחה זו גערו בה הוא ובנו, על כך שהיא מנהלת שיחות טלפון ארוכות על חשבון זמן העבודה.

6. התובעת העידה שבעקבות גילוי הטעות בחודש ספטמבר, מנהלה הישיר, יובל, התייחס אליה בעוינות, בחוסר התייחסות עד כדי העלבתה בפני שאר העובדים.

7. בעקבות שיחה זו, יצאה התובעת מהמשרד, או אז נדרשה על ידי בנו של הנתבע להשיב את המפתחות, והשיבה.

8. ככל שהתובעת התפטרה, כטענת הנתבע, לא ברור מדוע יצרה קשר עם המעסיק באותו ערב והודיעה על חופשת מחלה.

יתר על כן, לו אכן התפטרה ויצרה קשר עם המעסיק להודיע על חופשת מחלה, ואף התייצבה לעבודה ביום 2/11/08, לא ברור מדוע בתום חופשת המחלה, כשחזרה לעבודה, לא התאפשר לה לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.

מאידך, ככל שפוטרה, כטענתה, ברור מדוע נדרשה להחזיר מפתחות המשרד והחזירה.

9. בשקילת עדות התובעת מול עדות הנתבעים, אנו מקבלים את עדותה של התובעת, לפיה פוטרה מהעבודה על ידי מעסיקה.

במהלך העדות, התובעת הייתה נרגשת ביותר, לעיתים עד כדי דמעות.

התרשמנו שאכן נפגעה קשות מהתנהלותו של המעסיק כלפיה.

10. מחומר הראיות עולה שבמהלך השיחה ביום 28.10.08, דרש המעסיק מהתובעת שתמסור לו פלט שיחות של הטלפון הסולרי הפרטי שלה, ממנו – לטענת המעסיק – ביצעה שיחות על חשבון שעות העבודה.

עוד הבהיר המעסיק שכאשר התובעת סרבה, בטענה שמדובר על כל שיחות הטלפון למשך שנתיים, לרבות בשעות שאינן שעות העבודה, עמד על הדרישה שתמסור פירוט לשיחות בשעות העבודה.

עובדה זו תומכת בטענות התובעת לפיה בנסיבות שנוצרו במקום העבודה, לא יכולה היתה להמשיך לעבוד ולמעשה פוטרה.

11. הדרישה מהתובעת למסור פירוט של שיחות טלפון מהטלפון הסלולרי שלה, הינה דרישה בלתי סבירה בעליל.

במסגרת יחסי עובד ומעביד, שעה שהעובד שוהה במקום העבודה במשך שעות רבות ביום, חזקה שרשאי הוא לבצע שיחות טלפון פרטיות במהלך שעות העבודה.

דומה שתנאי זה הינו תנאי מכללא במסגרת ההתקשרות בין צדדים להסכם עבודה.

לתנאי זה שני סייגים המוטמעים בו כחלק בלתי נפרד.

האחד – זמן שיחות סביר שאינו משתלט על שעות העבודה.

השני – שיחות שאינן פוגעות בעבודה ובתפוקה.

12. כל עוד העובד עומד בתנאים אלה, אין זה סביר למנוע ממנו מלבצע שיחות טלפון פרטיות.

במיוחד שעה שמדובר בשיחות מהטלפון הסלולרי הפרטי של התובעת ולא על חשבון הטלפון של המעביד.

13. שונים הדברים עת מדובר בחריגה מהמקובל בכל הנוגע לביצוע שיחות טלפון בשעות העבודה.

שעה שהעובד חורג מהמקובל ומשוחח בטלפון באופן הפוגע בעבודה, שמורה בהחלט הזכות למעביד לדרוש מהעובד לחדול ממנהגו זה וככל שהעובד לא שועה לאזהרה – לנקוט נגדו בהליכים משמעתיים לרבות פיטורים.

14. ראו את דברי חברתי השופטת דוידוב בענין עב' (ת"א) 10121/06 איסקוב – הממונה על חוק עבודת נשים,ניתן ביום 15/7/07.

בפסק הדין נקבע שהעובד זכאי:

"למתחם מסוים של פרטיות גם במקום העבודה, וגם כאשר הוא עושה שימוש ברכושו של המעסיק, וזאת כזכות יסוד שלו".

וכן נקבע:

"בהתחשב בהיקף השעות שעובד שוהה במקום העבודה, ובטשטוש המסוים – בחלק מסוגי העיסוקים – בין הבית לעבודה, מצופה – כתניה מכללא בחוזה העבודה – לאפשר לעובד פרקי זמן קצרים לצרכים חברתיים ופרטיים בהיקף סביר. כדוגמא – שיחות טלפון קצרות עם בני משפחתו; בירורים שונים שעליו לבצע בנושאים פרטיים; שיחות בענייני היום עם חבריו לעבודה; וכיו"ב. הדבר נדרש גם כחלק מזכותו לחופש ביטוי ולתנאי עבודה נאותים."

הדברים יפים גם לענייננו.

15. בענייננו, התובעת הודתה שהיא מבצעת שיחות טלפון עם בעלה וילדיה, "2 דקות" או "מס' דקות".

16. המעביד, בתגובה, דרש מהתובעת פירוט שיחות טלפון.

הנתבע לא פירט בתצהירו מה דרש מהתובעת, אף שאישר כי דרש פלט שיחות.

התובעת העידה:

"… הוא ביקש פלט לשנתיים. הוא לא רשם או ביקש תאריך או שעה מסויימת. יצא שאני צריכה לתת לו פלט של כל השעות גם ימי חופשה וגם שעות פרטיות שלי. זה משהו פרטי שלי. לא הציע לי להוציא פלט רק לשעות העבודה".

17. דרישה כזו מעובד, להמציא פלט של שיחות הטלפון הסלולרי, היא דרישה בלתי סבירה.

ככל שהמעביד סבור שהעובד משוחח בטלפון על חשבון שעות העבודה מעל ומעבר לסביר, רשאי הוא לדרוש מהעובד לצמצם בשעות השיחה. כמו כן, רשאי לפטר את העובד.

מעביד אינו רשאי לדרוש מעובד פלט של שיחות טלפון מהטלפון הפרטי של העובד.

ודאי שאינו זכאי לדרוש זאת לגבי שעות שאינן שעות עבודה.

18. כאמור, דרישת המעסיק בנושא זה, מחזקת את המסקנה שהתובעת פוטרה מעבודתה.

19. משפוטרה, זכאית התובעת לפיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת.

20. התביעה להפסד דמי אבטלה נדחית, משלא הוכח שהתובעת נרשמה בלשכת התעסוקה, עובדה המהוה תנאי לקבלת דמי אבטלה.

21. התביעה שכנגד נדחית אף היא, נוכח קביעתנו כי המעסיק אינו רשאי לדרוש מהעובד פלט של שיחות טלפון.

זאת ועוד, נקבע לא אחת כי תשלום או טובת הנאה שניתנה לעובד במהלך תקופת העבודה, אין המעסיק רשאי "להתחשבן" עם העובד בתום תקופת יחסי עובד ומעביד.

ע"ע 1260/00מרקוביץ – אקורד הנדסה בע"מ, ניתן ביום 5/8/02.

22. סוף דבר,

התביעה מתקבלת ברובה.

הנתבע ישלם לתובעת פיצויי פיטורים בסך 9,900 ₪ ודמי הודעה מוקדמת בסך 4,950 ₪.

הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

23. התביעה שכנגד נדחית.

24. בגין ההליכים בתיק, ישלם הנתבע לתובעת הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪ בצרוף מע"מ.

25. הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור על פסק דין זה לבית הדין הארצי לעבודה תוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתנה היום, י"ז בתמוז תש"ע, 3.8.10, בהעדר הצדדים.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור