התעמרות בעבודה / התנכלות בעבודה / העסקה פוגענית

מאת:

סע (נצ') 35082-03-12‏ ד"ר אבי אביטל נ' המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

במקרה הנ"ל דובר על עובד, מר אבי אביטל (התובע), שעבד במכללה האקדמית עמק יזרעאל (הנתבעת) כמרצה וכראש מרכז המחקר הפסיכו-ביולוגי. עבודה זו ביצע העובד בחריצות ובמסירות במשך למעלה מ-10 שנים.

העובד היה מוערך מאוד בכל שנות עבודתו, וביצע כאמור את עבודתו על הצד הטוב ביותר. בשלב מסוים המכללה הביאה עובד נוסף, פרופ' פלדון, והיחסים בין העובד לפרופ' פלדון היו עכורים ולא מוצלחים מראשית היכרותם ועבודתם יחדיו.

מספר חודשים לאחר מכן, משהחיכוכים בין העובד לבין פרופ' פלדון הלכו והחמירו, התפטר העובד מעבודתו בטענה שחש התנכלות והתעמרות מצד הנהלת המכללה ומצד פרופ' פלדון, ולפיכך אינו יכול למשיך בעבודתו.

לאחר התפטרותו, הגיש העובד תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, ובמסגרת תביעתו טען הוא את הטענות הבאות:

כי התנהגות הנתבעת כלפיו, באמצעות נציגיה, מהווה התנכלות וחוסר  תום-לב.

כי התנהגות הנתבעת כלפיו גרמה לו לנזקים ופגיעה קשה בתנאי עבודתו ושכרו (במקום עבודתו החדש ביחס לנתבעת);

כי התנהגות הנתבעת כלפיו גרמה לו לפגיעה קשה בשמו ובמוניטין המקצועי שלו בקרב עמיתים וסטודנטים;

כי התנהגות הנתבעת גרמה לו לעוגמת נפש רבה, שבגינה – כך על פי הטענה – לקה בהתפרצות של מחלת מעיים בחודש אוקטובר 2011.

השאלה המרכזית בפסק הדין הייתה, "האם הנתבעת הפרה את חובתה לפעול כלפי התובע בתום לב ובהגינות?" על מנת לענות על שאלה זו, ניתח בית הדין את הדברים כך:

ראשית, לעניין הפררוגטיבה הניהולית צוין כך: "פררוגטיבה ניהולית היא: 'מושג המשקף את כוחו של המעסיק להכניס שינויים, לנייד עובדים ממקום למקום ומתפקיד לתפקיד, לקבוע חלוקת עבודה שונה וכיוצאים באלה עניינים. הפררוגטיבה הניהולית נובעת מעצם מעמדו של המעסיק והיא מהווה חלק מהסכם העבודה, אף אם אין בנמצא הוראה מפורשת בנדון זה.'

'הפררוגטיבה הניהולית אינה מילת קסם המעניקה למעסיק כוחות בלתי מוגבלים המשוחררים מביקורת. הפררוגטיבה הניהולית הוא כוח אשר יש להפעילו בתום לב, בשום שכל, באיזון, ותוך בחינת עניינו של העובד העלול להיפגע מן המהלך הנעשה מכוח אותה פררוגטיבה.'"

שנית, נקבע כי על המעסיק להפעיל את כוחו (הפררוגטיבה הניהולית) בתום לב, בהגינות, בסבירות, תוך כיבוד כללי הצדק הטבעי, וכך נקבע בעניין זה:

"מחובתו של המעסיק להפעיל כוחותיו אלו בתום לב, בהגינות, ובכפוף לכללי הצדק הטבעי. חובות אלו, לא זו בלבד שיש בהם הכרה בכבודו של העובד, שהיא זכות חוקתית בשיטתנו המשפטית, אלא שיש בהן כדי להבטיח כי המעסיק יסיק מסקנות סבירות, שנתמכות בתשתית עובדתית ולא כאלו שמבוססות על תחושות ושמועותבין היתר, על המעסיק להציג בפני העובד את הטענות נגדו, לאפשר לו שהות סבירה ללמדן ולהגיב להן, לתעד את ההליך באופן סביר, לשקול את טענות העובד בלב פתוח ובנפש חפצה, תוך מתן משקל הולם למכלול הממצאים. נאמר כי בנסיבות שונות, יתכנו הדגשים שונים לחובות אלו. כך, למשל, ככל שהטענות חמורות יותר, כי אז נדרשת הקפדה יתרה על חובות המעסיק."

בעניין זה נקבע, לאחר שמיעת העדויות מטעם הצדדים, כי המעסיקה הפרה את חובת תום הלב וההגינות כלפי העובד, וכך נפסק:

לאחר ששקלנו אל מכלול השיקולים, לרבות: חומרת ההפרות ומידת חוסר תום הלב; התמשכות ההפרות; ריבוי הפגמים, כפי שהטעמנו לעיל, לרבות הפגמים ההליכיים והיעדר תשתית עובדתית מספקת; הפגיעה בכבודו של התובע ועוגמת הנפש המשמעותית שנגרמה לו; שיקולים עונשיים; וכן יתר הנסיבות, כגון: ויתקו של התובע, מעמדו, התנהגות הצדדים מזמן אמת, נסיבות סיום ההעסקה, מאפייני המעסיקה; ומנגד העובדה כי לא הוכח כי נגרם לתובע נזק ממוני – אנו מעמידים את גובה הפיצוי שעל הנתבעת לשלם לתובע עקב ההפרה על סך של 60,000 ₪."

אם המעסיק שלכם מתייחס אליכם בצורה משפילה ומבזה הגורמת לכם עוגמת נפש, אין זו גזרה משמיים! במצב שכזה הנכם יכולים להגיש תביעה בגין התנהגות זו, והסיכויים לקבל פיצוי בשל כך גבוהים (בכפוף להוכחת הטענות).

נתקלתם ביחס משפיל, מבזה ופוגעני מצד מעסיקכם? פנו למשרדנו ונשמח לסייע בנושא.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן