היעדרות מעבודה בשל לידתה של בת הזוג

מאת:

נולד לכם ילד/ה? מזל טוב!!

עד היום עובד היה זכאי להיעדר מהעבודה בשל הריונה של בת זוגו עד 7 ימים בשנה, לצורך ליווי בת הזוג לטיפולים ובדיקות הריוןרק בנסיבות בהן קיים סיכון לעובר או לבת הזוג וכן היעדרות ביום הלידה עצמו, וזאת מכח חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידת בת זוג), תש"ס-2000.

אולם, החל מיום 27.06.2016, התקבל בכנסת תיקון לחוק עבודת נשים, התשי"ד– 1954 (להלן: "התיקון לחוק"), לפיו עובד שבת זוגו ילדה, רשאי להיעדר מהעבודה, לצורך נוכחות בלידה עד 5 ימים קלנדריים נוספים, לאחר יום הלידה, ובנוסף להיעדרות ביום הלידה עצמו, ללא צורך באישור המעסיק שאינו יכול למנוע את היעדרותו של העובד נוכח הנסיבות.

אופן תשלום ימיי ההיעדרות:

3 ימי ההיעדרות הראשונים יחשבו כימי חופשה וינוכו ממכסת ימיי החופשה השנתיים, בגינם העובד זכאי לתשלום שכר מלא. אולם, במידה ולעובד אין מספיק ימיי חופשה, הוא יהיה זכאי ל– 3 ימיי חופשה ללא תשלום.

2 ימי החופשה הנוספים יומיים אלה יחשבו כיום השני והשלישי של היעדרות מפאת מחלה, והתשלום עבורם יהיה תשלום בסך של 50% משכרו של העובד. כמו כן, נקבע כי היומיים הנותרים כלולים בסך שבעת ימי ההיעדרות המגיעים לעובד מכח חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידת בת זוג), תש"ס-2000.

כמו כן, עובד שהיה זכאי בעבר, טרם תיקון החוק ליום חופשה על חשבון המעסיק לרגל לידת ילדו מכח הסכם קיבוצי, לא יהיה זכאי לימיי חופשה מצטברים מכח הסכם קיבוצי והתיקון לחוק. ובמקרה כזה, חשבון מכסת ימיי החופשה או המחלה יהיו הפרש הימים הנותרים בין הימים המוענקים לכל עובד, כלומר, 5 ימים, והימים להם זכאי העובד מכח ההסכם הקיבוצי.

דוד סער, עו"ד.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור