גמישות יתר בהסכם בוררות

מאת:

צדדים, אשר מעוניינים כי במידה ויתגלע ביניהם סכסוך, רשאים להסכים ביניהם בכתב כי ההליך יתנהל בהליכי בוררות. לשם כך, על הצדדים לערוך את ההסכם בכתב, שיתייחס רק לעניינים המהווים נושא לבוררות בין הצדדים.

בסכסוך שנתגלע בין שני צדדים בנוגע לחלקת אדמה בעיר אום אל פאחם, פנו הצדדים לבורר בהתאם להסכם עליו חתמו, לפיו, כל צד מינה בורר והשניים מינו בורר שלישי. בנוסף הוסכם כי ההליך ינוהל על פי הדין השרעי, אולם לא יהיה כפוף לסדרי הדין ודיני הראיות.

בהליך הבוררות התקבלו טענותיו של צד אחד, על כן, הצד השני פנה לבית המשפט המחוזי בבקשה לביטול פסק הבוררות, בטענה כי מתן הפסק בלי שהבוררים שמעו את העדים אותם ביקש להזמין, מהווה חריגה מהדין השרעי, שחל בכפוף להסכמת הצדדים.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענות הצד השני וקבע כי אכן ישנם פגמים בפסק הבורר, המצדיקים את ביטולו של פסק הבורר. מכאן בקשת רשות הערעור, לפיה, יש להשאיר את פסק הבורר על כנו.

בית המשפט העליון, פסק כי על אף שהליך הבוררות לא כפוף לסדרי הדין ודיני הראיות, בהליך הבוררות יש לשמור על כללי הצדק הטבעיים ואין לפגוע במתן אפשרות של מי מהצדדים להביא את ראיותיהם או להשיב לראיות הצד השני. כלומר, בכך שהבורר לא אפשר לצד האחד להביא את עדיו, פעל הוא שלא עפ"י כללי הצדק הטבעי

בית המשפט קבע כי במקרה שלפנינו, עד מרכזי ומשמעותי בהליך, לא הובא בפני בורר שלישי ובנוסף בהחלטה לא הייתה התייחסות לראיות שהובאו מצד הצד השני. על כן, דין הערעור להתבטל.

יודגש, כי אכן הליך הבוררות הינו הליך בעל גמישות בהוראות ובהתנהלות, אולם, אין בגמישות זו, כדי להקנות לבורר את האפשרות לותר על זימון או שמיעת עדים.

רע"א (בית המשפט העליון) 3744/17 עארף ג'בארין נ' מוחמד אגבאריה.

דוד סער, עו"ד.

צדדים, אשר מעוניינים כי במידה ויתגלע ביניהם סכסוך, רשאים להסכים ביניהם בכתב כי ההליך יתנהל בהליכי בוררות. לשם כך, על הצדדים לערוך את ההסכם בכתב, שיתייחס רק לעניינים המהווים נושא לבוררות בין הצדדים.

בסכסוך שנתגלע בין שני צדדים בנוגע לחלקת אדמה בעיר אום אל פאחם, פנו הצדדים לבורר בהתאם להסכם עליו חתמו, לפיו, כל צד מינה בורר והשניים מינו בורר שלישי. בנוסף הוסכם כי ההליך ינוהל על פי הדין השרעי, אולם לא יהיה כפוף לסדרי הדין ודיני הראיות.

בהליך הבוררות התקבלו טענותיו של צד אחד, על כן, הצד השני פנה לבית המשפט המחוזי בבקשה לביטול פסק הבוררות, בטענה כי מתן הפסק בלי שהבוררים שמעו את העדים אותם ביקש להזמין, מהווה חריגה מהדין השרעי, שחל בכפוף להסכמת הצדדים.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענות הצד השני וקבע כי אכן ישנם פגמים בפסק הבורר, המצדיקים את ביטולו של פסק הבורר. מכאן בקשת רשות הערעור, לפיה, יש להשאיר את פסק הבורר על כנו.

בית המשפט העליון, פסק כי על אף שהליך הבוררות לא כפוף לסדרי הדין ודיני הראיות, בהליך הבוררות יש לשמור על כללי הצדק הטבעיים ואין לפגוע במתן אפשרות של מי מהצדדים להביא את ראיותיהם או להשיב לראיות הצד השני. כלומר, בכך שהבורר לא אפשר לצד האחד להביא את עדיו, פעל הוא שלא עפ"י כללי הצדק הטבעי

בית המשפט קבע כי במקרה שלפנינו, עד מרכזי ומשמעותי בהליך, לא הובא בפני בורר שלישי ובנוסף בהחלטה לא הייתה התייחסות לראיות שהובאו מצד הצד השני. על כן, דין הערעור להתבטל.

יודגש, כי אכן הליך הבוררות הינו הליך בעל גמישות בהוראות ובהתנהלות, אולם, אין בגמישות זו, כדי להקנות לבורר את האפשרות לותר על זימון או שמיעת עדים.

רע"א (בית המשפט העליון) 3744/17 עארף ג'בארין נ' מוחמד אגבאריה.

דוד סער, עו"ד.

צדדים, אשר מעוניינים כי במידה ויתגלע ביניהם סכסוך, רשאים להסכים ביניהם בכתב כי ההליך יתנהל בהליכי בוררות. לשם כך, על הצדדים לערוך את ההסכם בכתב, שיתייחס רק לעניינים המהווים נושא לבוררות בין הצדדים.

בסכסוך שנתגלע בין שני צדדים בנוגע לחלקת אדמה בעיר אום אל פאחם, פנו הצדדים לבורר בהתאם להסכם עליו חתמו, לפיו, כל צד מינה בורר והשניים מינו בורר שלישי. בנוסף הוסכם כי ההליך ינוהל על פי הדין השרעי, אולם לא יהיה כפוף לסדרי הדין ודיני הראיות.

בהליך הבוררות התקבלו טענותיו של צד אחד, על כן, הצד השני פנה לבית המשפט המחוזי בבקשה לביטול פסק הבוררות, בטענה כי מתן הפסק בלי שהבוררים שמעו את העדים אותם ביקש להזמין, מהווה חריגה מהדין השרעי, שחל בכפוף להסכמת הצדדים.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענות הצד השני וקבע כי אכן ישנם פגמים בפסק הבורר, המצדיקים את ביטולו של פסק הבורר. מכאן בקשת רשות הערעור, לפיה, יש להשאיר את פסק הבורר על כנו.

בית המשפט העליון, פסק כי על אף שהליך הבוררות לא כפוף לסדרי הדין ודיני הראיות, בהליך הבוררות יש לשמור על כללי הצדק הטבעיים ואין לפגוע במתן אפשרות של מי מהצדדים להביא את ראיותיהם או להשיב לראיות הצד השני. כלומר, בכך שהבורר לא אפשר לצד האחד להביא את עדיו, פעל הוא שלא עפ"י כללי הצדק הטבעי

בית המשפט קבע כי במקרה שלפנינו, עד מרכזי ומשמעותי בהליך, לא הובא בפני בורר שלישי ובנוסף בהחלטה לא הייתה התייחסות לראיות שהובאו מצד הצד השני. על כן, דין הערעור להתבטל.

יודגש, כי אכן הליך הבוררות הינו הליך בעל גמישות בהוראות ובהתנהלות, אולם, אין בגמישות זו, כדי להקנות לבורר את האפשרות לותר על זימון או שמיעת עדים.

רע"א (בית המשפט העליון) 3744/17 עארף ג'בארין נ' מוחמד אגבאריה.

דוד סער, עו"ד.

צדדים, אשר מעוניינים כי במידה ויתגלע ביניהם סכסוך, רשאים להסכים ביניהם בכתב כי ההליך יתנהל בהליכי בוררות. לשם כך, על הצדדים לערוך את ההסכם בכתב, שיתייחס רק לעניינים המהווים נושא לבוררות בין הצדדים.

בסכסוך שנתגלע בין שני צדדים בנוגע לחלקת אדמה בעיר אום אל פאחם, פנו הצדדים לבורר בהתאם להסכם עליו חתמו, לפיו, כל צד מינה בורר והשניים מינו בורר שלישי. בנוסף הוסכם כי ההליך ינוהל על פי הדין השרעי, אולם לא יהיה כפוף לסדרי הדין ודיני הראיות.

בהליך הבוררות התקבלו טענותיו של צד אחד, על כן, הצד השני פנה לבית המשפט המחוזי בבקשה לביטול פסק הבוררות, בטענה כי מתן הפסק בלי שהבוררים שמעו את העדים אותם ביקש להזמין, מהווה חריגה מהדין השרעי, שחל בכפוף להסכמת הצדדים.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענות הצד השני וקבע כי אכן ישנם פגמים בפסק הבורר, המצדיקים את ביטולו של פסק הבורר. מכאן בקשת רשות הערעור, לפיה, יש להשאיר את פסק הבורר על כנו.

בית המשפט העליון, פסק כי על אף שהליך הבוררות לא כפוף לסדרי הדין ודיני הראיות, בהליך הבוררות יש לשמור על כללי הצדק הטבעיים ואין לפגוע במתן אפשרות של מי מהצדדים להביא את ראיותיהם או להשיב לראיות הצד השני. כלומר, בכך שהבורר לא אפשר לצד האחד להביא את עדיו, פעל הוא שלא עפ"י כללי הצדק הטבעי

בית המשפט קבע כי במקרה שלפנינו, עד מרכזי ומשמעותי בהליך, לא הובא בפני בורר שלישי ובנוסף בהחלטה לא הייתה התייחסות לראיות שהובאו מצד הצד השני. על כן, דין הערעור להתבטל.

יודגש, כי אכן הליך הבוררות הינו הליך בעל גמישות בהוראות ובהתנהלות, אולם, אין בגמישות זו, כדי להקנות לבורר את האפשרות לותר על זימון או שמיעת עדים.

רע"א (בית המשפט העליון) 3744/17 עארף ג'בארין נ' מוחמד אגבאריה.

דוד סער, עו"ד.

צדדים, אשר מעוניינים כי במידה ויתגלע ביניהם סכסוך, רשאים להסכים ביניהם בכתב כי ההליך יתנהל בהליכי בוררות. לשם כך, על הצדדים לערוך את ההסכם בכתב, שיתייחס רק לעניינים המהווים נושא לבוררות בין הצדדים.

בסכסוך שנתגלע בין שני צדדים בנוגע לחלקת אדמה בעיר אום אל פאחם, פנו הצדדים לבורר בהתאם להסכם עליו חתמו, לפיו, כל צד מינה בורר והשניים מינו בורר שלישי. בנוסף הוסכם כי ההליך ינוהל על פי הדין השרעי, אולם לא יהיה כפוף לסדרי הדין ודיני הראיות.

בהליך הבוררות התקבלו טענותיו של צד אחד, על כן, הצד השני פנה לבית המשפט המחוזי בבקשה לביטול פסק הבוררות, בטענה כי מתן הפסק בלי שהבוררים שמעו את העדים אותם ביקש להזמין, מהווה חריגה מהדין השרעי, שחל בכפוף להסכמת הצדדים.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענות הצד השני וקבע כי אכן ישנם פגמים בפסק הבורר, המצדיקים את ביטולו של פסק הבורר. מכאן בקשת רשות הערעור, לפיה, יש להשאיר את פסק הבורר על כנו.

בית המשפט העליון, פסק כי על אף שהליך הבוררות לא כפוף לסדרי הדין ודיני הראיות, בהליך הבוררות יש לשמור על כללי הצדק הטבעיים ואין לפגוע במתן אפשרות של מי מהצדדים להביא את ראיותיהם או להשיב לראיות הצד השני. כלומר, בכך שהבורר לא אפשר לצד האחד להביא את עדיו, פעל הוא שלא עפ"י כללי הצדק הטבעי

בית המשפט קבע כי במקרה שלפנינו, עד מרכזי ומשמעותי בהליך, לא הובא בפני בורר שלישי ובנוסף בהחלטה לא הייתה התייחסות לראיות שהובאו מצד הצד השני. על כן, דין הערעור להתבטל.

יודגש, כי אכן הליך הבוררות הינו הליך בעל גמישות בהוראות ובהתנהלות, אולם, אין בגמישות זו, כדי להקנות לבורר את האפשרות לותר על זימון או שמיעת עדים.

רע"א (בית המשפט העליון) 3744/17 עארף ג'בארין נ' מוחמד אגבאריה.

דוד סער, עו"ד.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור