באילו מקרים ניתן לחייב בעל חברה באופן אישי בחובותיה של החברה?

מאת:

סעיף 4 לחוק החברות, התשנ"ט– 1999 (להלן: "החוק") קובע כי כאשר בעל מניות מקים חברה בע"מ, החברה הינה ישות משפטית נפרדת ונוצר מעין "מסך" המפריד בין בעל המניות לבין החברה. דבר המונע מספקים ו/או לקוחות להם החברה חייבת כספים, לייחס את חוב החברה לבעל המניות, למעט מקרים חריגים.

בעבר בתי המשפט נהגו שלא לאפשר "הרמת מסך" ולאפשר לנושא לתבוע את הכספים שהחברה חייבת לו מבעל המניות. אולם, בשנים האחרונות ישנה מגמה בפסיקה להרחיב את המקרים בהם ניתן להעביר את נטל חובות החברה לבעל המניות, ובמיוחד במקרים בהם נעשה שימוש בישות המשפטית הנפרדת של החברה לצרכים הבאים:

  1. לצורכי הונאה או קיפוח של נושה בחברה.

  2. כאשר בעל המניות לוקח סיכונים לא סבירים בנוגע ליכולת החברה או ניצול לרעה באופן שיפגע בחברה.

  3. כאשר בית המשפט קובע כי בנסיבות המקרה חיוב בעל המניה הינו נכון וצודק, לדוגמא כאשר אין הפרדה ברורה בין כספי החברה לכספים הפרטיים של בעל המניה

עניין הפרדת חוב החברה מבעל המניות נדון בבית הדין הארצי לעבודה בערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה המחייבת את אב המשפחה, ששימש בעל המניות בחברה, לשלם לבנו שעבד בחברה במשך 14 שנים לסירוגין, את חובותיה של החברה כלפיו.

מדובר במקרה בו האב שניהל את החברות ע"י קבלת החלטות באופן בלעדי וכן מורשה החתימה היחיד, תוך ערבוב תמידי בין כספו האישי לבין כספי החברות.

השאלה בפסק הדין הייתה האם לבצע הרמת מסך בהתאם לסעיף 6 לחוק, ובהתאם לפסיקת בתי הדין המתירה הרמת מסך וחיוב בעלי המניות בחובות החברה?

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי במקרה הנ"ל הבן יצא נשכר מערבוב הכספים, משכורתו הייתה בסך של 55,000 בחודש, בזמן ש"תפקידו היה שולי עד מאד" וכן נהנה מכספי החברה במימון חשבונותיו הפרטיים, נסיעות לחו"ל ועוד.

בנסיבות העניין, נקבע כי הבן לא חצה את הסף ולא הוכחו נסיבות מצדיקות ונכונות להרמת המסך כנדרש בסעיף 6 לחוק. ומנגד הרמת המסך תגרום עוול לאב, שהטיב עם בנו במשך שנים ארוכות בהן הבן יצא נשכר והפיק תועלת רבה מניהול בלתי תקין של החברות.

לפיכך, קיבל בית הדין הארצי לעבודה את הערעור והחובה אשר הוטלה על האב ע"י בית הדין האזורי לעבודה בוטלה. כמו כן, בית הדין פסק כי על הבן לשלם הוצאות משפט בסך 25,000 .

המסקנה: לפעמים אסור להיות גרידי מידי. הבן אשר נהנה שנים רבות משכר מופקע ללא שנתן תרומה מיוחדת ביקש לעצמו עוד ועוד. בית הדין הארצי סבר שאינו צודק.

ע"ע 32995-02-16 (בית הדין הארצי לעבודה ירושלים) פלוני נ' אלמוני.

דוד סער, עו"ד.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור