פיצויי פיטורים לשארים

מאת:

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי שאריו של אדם שנפטר, זכאים לפיצויי הפיטורים שלו. אך מה קורה אם יש לו בן מחוץ למסגרת הנישואים וכן בת זוג, האם גם הם זכאים לפיצויי הפיטורים?

שאלה זו הגיעה לפתחו של ביה"ד האזורי לעבודה בחיפה. התובעת הינה בת זוגו של המנוח, אשר המנוח חי עמה ועם בנם שנולד מחוץ לנישואים, עד למועד פטירתו. התובע היה גרוש ולו שלושה ילדים מנישואיו הראשוניים. ביה"ד בחן את הדברים וקבע:

"סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי: "בן הזוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של עובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין גמלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי…"

 פיצויי פיטורים ע"פ סעיף 5 לחוק

לעניין הבן– ביה"ד בחן את חוק הביטוח הלאומי, סעיף 130 וסעיף 238 באשר להגדרת "ילד", וקבע כי תכלית הגדרת "ילד" נועדה להיטיב עם אלו אשר המנוח פרנס בחייו, כאשר קיימת הנחה סבירה שילד אכן סמוך על שולחנו של אביו, להבדיל מנכד וכיו"ב. גם המוסד לביטוח לאומי הכיר בילד כילדו של המנוח, מבלי להיזקק לשאלה, האם הוא סמוך על שולחנו. לאור האמור, נקבע כי הבן- הינו שאיר המנוח לצורך סעיף 5 לחוק פיצויי הפיטורים.

לעניין בת הזוג– בני הזוג חתמו על הסכם ביניהם, הסכם אשר לפיו הם מוותרים על מעמד של ידועים בציבור, על כל הזכויות והמשתמע מכך. לכן גם קיימו חשבונות בנק נפרדים והמנוח הוא זה אשר נשא בכל עלויות הבית. ביה"ד בחן את חומר הראיות וקבע כי התובעת הייתה בת זוגו של המנוח. שכן, ע"פ הראיות, חיו התובעת והמנוח כבני זוג בכל התחומים והפגינו יחסים אלה לכולי עלמא. כמו כן, חייהם המשותפים הוכיחו על קשר קבוע ובר קיימא וזאת, על אף שניהלו חשבונות בנק נפרדים היות והוכיחו באופן חד משמעי כי חיו כבני זוג לכל דבר ועניין. מה גם, שהוכח כי המנוח היה אחראי על פרנסת בת הזוג, לפחות באופן חלקי. בעניין זה, הסתמך ביה"ד על הפנייתה של האישה לחוק הירושה, ולפיו, לא הכינוי המשפטי ההולם בכגון דא, אלא קיום התנאים העובדתיים כנדרש בסעיף 57(ג) לחוק הירושה. דהיינו, לא ההגדרה היא שקובעת, אלא מהות היחסים בפועל.
לאור האמור, קבע ביה"ד כי יש לראות גם בבת הזוג כידועה בציבור, בהתאם לסעיף 5 לחוק פיצויי הפיטורים.

ס"ע (אזורי לעבודה –חיפה)25872-08-10 דניאל גביש שניידר ואח' נ' דקל שירותי מחשב להנדסה ואח'

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן