סעיף אי תחרות – תקף או לא?

מאת:

לעיתים, חוזי עבודה אישיים מכילים סעיפי אי תחרות, סעיפים אשר מגבילים את האפשרות של העובד לעסוק בתחום מסוים בעצמו או אצל מעסיק אחר, וזאת מרגע סיום עבודתו ולמשך זמן מוגדר מראש. חשוב להבין את הרציונל העומד מאחורי סעיפים אלה,

שהוא בעיקר ניסיונם של מעסיקים למנוע בריחה של עובדיהם לשעבר לחברות מתחרות, כאשר אצל אותם עובדים מצוי מידע רב שנצבר במהלך שנות עבודתם.

ישנן בעיות רבות שנובעות מסעיפי אי התחרות הללו, ובין היתר נשאלת תמיד השאלה מה יעשה עובד שהתמקצע בתחום מסוים, ועם סיום עבודתו נבצר ממנו לעסוק בתחום מומחיותו?

שאלה זו, ככל הנראה, עמדה גם לנגד עיניהם של שופטי בתי הדין לעבודה, כאשר במרוצת השנים פיתחו מבחנים שבאמצעותם בוחנים הם כל סעיף לגופו של עניין. ולבסוף, לאור נסיבות המקרה והמבחנים שנקבעו בפסיקה קובעים שופטי בתי הדין האם ראוי או לא ראוי לתת תוקף לסעיף אי תחרות כזה או אחר.

להלן יובא פסק דינה של נשיאת בית הדין לעבודה בנצרת, השופטת דיתה פרוז'ינין, אשר מציגה את כלל המבחנים שלאורם יש להחליט האם סעיף אי תחרות תקף או לא:

המבקשת, חברה לפיתוח מערכות מידע ממוחשבות, עתרה לקבלת צו מניעה המורה להפסיק את עבודתה של המשיבה בפרויקט אתר האינטרנט של עיריית ירושלים. בנוסף, עתרה המבקשת למתן סעד הצהרתי שלפיו יקבע, כי פעולותיה של המשיבה נעשו בניגוד לחוזה שנחתם עמה.

במקרה זה בחן בית הדין האם מתקיימים התנאים להגבלת חופש העיסוק של עובד, כפי שנקבעו בפסק דין צ'ק פוינט, והם:

  • קיומו של סוד מסחרי– אם מדובר במידע שאינו ניתן לגילוי בנקל ומלכתחילה הוא חסוי – מידע זה עלול להוות סוד מסחרי, וייתכן שחופש העיסוק יוגבל לצורך שמירה על ערך זה.
  • הכשרה מיוחדת– חופש עיסוקו של העובד עלול להיות מוגבל במידה ובמסגרת עבודתו סיפק לו המעסיק הכשרה מיוחדת שבעטיה מוצדק להגביל את עיסוקו.
  • תמורה מיוחדת– לעיתים, תמורה מיוחדת המשולמת לעובד, לדוג' שכר גבוה במיוחד, יכולה להצדיק הגבלת חופש העיסוק של עובד.
  • חובת תום הלב– על מנת לעמוד בחובה זו, נדרש המעסיק, אשר מבקש את הגבלת חופש עיסוקו של עובדו לשעבר, להוכיח כי קיימים אינטרסים לגיטימיים שיש להגן עליהם. בפסק דין זה נקבע, כי הגבלת חופש העיסוק לשם מניעת תחרות אינה אינטרס לגיטימי.
  • משמעות סעיף אי תחרות בחוזה העבודה– בפסק דין זה נקבע, כי סעיף אי תחרות, כשלעצמו, אינו מצדיק את הגבלת חופש עיסוקו של העובד. אם המעסיק מעוניין להגביל את חופש עיסוקו של העובד, עליו להצביע על אינטרסים לגיטימיים ששמירתם מחייבת הגבלת עיסוקו של העובד.

לסיכום

נראה כי סעיף אי תחרות בחוזה עבודה אישי אינו מגביל באופן אוטומטי את חופש עיסוקו של העובד, ועל מנת שסעיף אי תחרות יכנס לתוקף, על המעביד לעמוד בשורה של מבחנים ולהוכיח את הצורך הקונקרטי בהגבלה זו. במבחנים אלה ניתן למצוא פרצות רבות, הן על פי החוק והן על פי הפסיקה, ועורך דין המתמחה בתחום זה יידע, ברוב המקרים, לחלץ את העובד מפני סעיף דרקוני זה, המאיים להגביל את זכותו היסודית לעבוד במקום עבודה שבו הוא חפץ.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן