תשלום עבור משמרת לילה

מאת:

22.7.2014
במקרה זה, נדון בפני ביה"ד לעבודה בתל אביב המקרה הבא: מתדלק אשר היה עובד בתחנת דלק, 4 ימים בשבוע במשמרות, כאשר המשמרת שלו הייתה משמרת לילה, היינו, בין השעות 23:00- 6:00 (להלן: "המשמרת"), 7 שעות עבודה כל משמרת.

המתדלק (להלן: "התובע") הודיע לנתבעת על התפטרותו מעבודה אצלה בהודעה בכתב מיום 14.6.2011. אין חולק כי התובע התפטר וכי הועסק במתכונת עבודה חלקית, ארבע משמרות לילה בשבוע, המוגדרות "כעבודת לילה", וקיבל עבור כל שעת עבודתו 21 ₪ לשעה, דהיינו, שכר מינימום וללא תוספת כלשהי בגין עבודת לילה. התובע עתר לתשלום הפרשי שכר בגין עבודתו בשעות לילה. יצוין, כי במקרה זה, לא חל על העובד הסכם קיבוצי או צו הרחבה כלשהו.

נקודת המוצא להכרעה בטענות התובע הינה הגדרת "יום עבודה" בחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א – 1951 ( להלן: "החוק"): (א) יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה. (ב) בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה. "עבודת לילה" מוגדרת בחוק כעבודה ששתי שעות ממנה לפחות הן בתחום השעות של 22:00-6:00.

בהתאם לפסיקה נקבע כי אין תגמול מיוחד עבור שעות לילה, כל שנקבע במסגרת החוק הוא שיום עבודה בעבודה לילה לא יעלה על שבע שעות עבודה, כך שלמעשה, "הגמול" בגין עבודה בשעות הלילה, הינה כי "יום העבודה" קוצר בשעה, במקום שיחשב יום עבודה כשמונה שעות, יחושב יום עבודת לילה, לאחר כשבע שעות עבודה בלבד. אין תגמול כספי בגין עבודה בשעות אלה מעבר לקיצור יום העבודה. במידה והעובד היה עובד שעות נוספות, מעבר לשעות העבודה במשמרת שלו (היה עובד את השעה השמינית ואילך) אזי היה זכאי הוא לגמול שעות נוספות.

יחד עם זאת, החוק מטיל מגבלות על עבודה בשעות לילה, וכך, בהתאם לסעיף 22 לחוק נקבע כי: "מפעל שעובדים בו במשמרות, לא יעבוד בו עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות". הפסיקה קבעה כי העסקה במשמרת לילה רצופות אסורה. יחד עם זאת, בבוא ביה"ד לקבוע את שיעור הפיצוי בגין העסקה במשמרות לילה רצופות, כי מתכונת העסקה זו לא הוכתבה לתובע ע"י המעסיקה, מתכונת העסקה זו נוצרה אף לרצון העובד עצמו ולפיכך נפסקו לתובע פיצויים בגין העסקתו הבלתי חוקית בעבודת לילה בסך של 5,000 ₪.

ס"ע (ביה"ד האזורי לעבודה בתל אביב) 10437-11-11 יוסף מנצור נ' גז חיש בע"מ

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור