תקפותו של כתב ויתור שנחתם ע"י עובד בכיר

מאת:

מנהל בכיר בבנק פורש מעבודתו ומקבל תנאי פרישה משופרים, לאחר משא ומתן דקדקני עם הבנק. הבנק מחתים אותו על הסכם ולפיו כתב סילוק זה הינו סופי, וכי אין לו יותר תביעות, וכל תביעה שתוגש בנדון תמחק על הסף. האם יוכל המנהל הבכיר לפנות לערכאות בטענה כי ההסכם מרע איתו? שאלה זו נדונה בע"ע 163/05 בנק דיסקונט לישראל נ' ששון מרון (ניתן ביום: 11.7.06).

באותה פרשה טען בתביעתו מר מרון, מנהל בכיר לשעבר בבנק, כי קיבל מן הבנק את כל הזכויות הממוניות המגיעות לו לפי המוסכם, למעט סכום של 211,128 ₪. בית הדין האזורי קבע, כי התנהגותו של מר מרון במגעיו עם הבנק לקתה בחוסר תום לב, הן עובר לחתימתו על כתב הוויתור והן בתביעתו לאחר מכן. זאת, בין היתר, לאור מעמדו הבכיר בבנק ומומחיותו בתחום החשבונאות והניהול, ותוך "ניצול טעות" שיצאה מלפני הבנק, אשר לשיטתו של בית הדין לא "סגר קצוות המשא ומתן" עם מר מרון.

בנסיבות אלה, חייב בית הדין את מר מרון לשאת ב-70% מ"מחיר הטעות" וזיכה אותו ב-30% בלבד מן הסכום שבמחלוקת, אותו תבע. על קביעה זו ערערו מר מרון והבנק.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי:

"כתב הוויתור עונה באופן מלא על המבחנים שנקבעו בהלכה הפסוקה. מר מרון חתם על כתב הוויתור בידיעה מלאה, בהבנת כל פריט ופריט וכל סכום מהסכומים המפורטים במסמך גמר חשבון, לאחר ניהול משא ומתן מושכל, תוך הסתייעות בעורך דינו, ולאחר שהובהרו לו לפרטים פרטים הסכומים שישולמו לו כמיצוי זכויותיו, ככל שהן נובעות מן הדין (ראו בהקשר זה: עע (ארצי) 346/03 רוזנפלד – איגוד ערים אזור פתח תקווה, שירותי כבאות, ניתן ביום 5.4.2006).

מר מרון ידע גם ידע כי מסכום המענק בגובה 10 משכורות הנזכר במסמך גמר חשבון יפחית הבנק את הסכום של 211,128 ש"ח, שלטענת הבנק אין הוא זכאי לה. למרות כן, ובידיעה גמורה, חתם מר מרון על כתב הוויתור וקיבל על פיו את מלוא הסכומים.

שלל טענותיו של מר מרון, בתביעתו ובערעור לפנינו, הן למצער היתממות שאין לשמוע לה, במיוחד מפיו של רואה חשבון ומנהל בכיר בבנק, אשר שימש כמבקר הפנימי הראשי של הבנק. לא למותר לציין, כי קיזוז הריבית במקרה הנוכחי היה מוצדק, כפי שהיטיב להסביר בא-כוח הבנק".

בסופו של יום התביעה נדחתה ומר מרון חויב בהוצאות מוגברות בסך של 40,000 ₪ (!)

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור