תוקפו של מסמך ויתור על וותק מצד עובד

מאת:

כבוד השופטת חנה בן יוסף מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבעה בתיק דמ"ש 3565/07 ( בעניין חיילו פלגו ואח' נ' אופק מ.ב. חברה לניהול ואחזקה בע"מ, דמ"ש 3566/07 גדיף פיטפיט נ' אופק מ.ב. לניהול ) כי העובדות זכאיות, עקב עבודתן ברצף באותו מקום עבודה, כי זכויותיהן בגין כל תקופת העבודה, הן אצל המעסיק הקודם והן אצל המעסיקה עד לפיטוריהן על ידה, ישולמו על ידי המעסיקה, שהיא המעסיקה האחרונה שפיטרה אותן.

יוצא אפוא כי עובד אינו רשאי לוותר על זכויות המגיעות לו מכוח חוקי מגן ואם "ויתר" אז "ויתורו זה אינו תקף.

בנוסף, יש לזכור כי לפי הפסיקה, כלל הוא, כי יש ליתן משקל מועט יחסית לכתבי ויתור של עובדים, ורק במקרים בהם ברור באופן חד משמעי שהעובד היה מודע לחלוטין לזכויותיו והחליט לוותר עליהן, יינתן משקל לחתימתו על כתב הויתור.

עם זאת, הפסיקה קבעה, כי מקום בו נעשתה עם העובד " עסקת חבילה" במסגרתה שולמו כספים ביתר, יינתן תוקף להסכם, והעובד לא יוכל לתבוע אף "רכיבים קוגנטיים" כדוגמת פיצויי פיטורים.

ראו בעניין זה, פסה"ד עב 007098/07 אברהם דוד נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית שניתן ע"י כבוד השופטת אהובה עציון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

יש לזכור גם, כי חתימה על כתב ויתור אינה פוגעת בזכאות העובד לזכויות סוציאליות.

כך למשל, בפסה"ד עא (חיפה) 3521/08 רנא מטר נ' כהן אילן,דובר בעובדת שפנתה למעביד מספר פעמים בדרישה לתשלום זכויותיה, ורק לאחר פניות מרובות שנענו בהתחמקות, הסכים המעביד לשלם לה בכפוף לחתימה על כתב ויתור וסילוק. משסירבה העובדת לחתום על המסמך, לא קיבלה מאומה.

כבוד השופטת מיכל נעים דיבנר קבעה, כי סברת המעביד שקיימת בידיו האפשרות לעכב תשלום של זכויות סוציאליות הקבועות במשפט העבודה הקוגנטי ואשר אין לגביהן מחלוקת, מפאת מחלוקת ביחס לזכויות אחרות, משוללת יסוד. עוד נקבע כי הצעת המעביד לשלם לעובדת סכום חד פעמי הכולל גם פיצויי פיטורים, בכפוף לחתימה על כתב ויתור וסילוק, אין בה כדי לפטור אותו מפיצוי הלנת פיצויי הפיטורים. קל וחומר, עת מסתבר כי הסכום שהציע אינו עולה אפילו כדי סכום פיצויי הפיטורים שהעובדת זכאית לו.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן