שלילת פנסיה תקציבית מעובד שמעל בכספי המעסיק

מאת:

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בתע"א 12272/08 הסתדרות העובדים הלאומית נ' עובדיה כהן, מפי כבוד הנשיא מיכאל שפיצר, קיבל כמעט במלואה את תביעתה של הסתדרות העובדים הלאומית לביטול הפנסיה התקציבית אותה מקבל הנתבע מאז פרישתו המוקדמת, את פיצויי הפיטורים, את ההודעה המוקדמת וכן את דמי ההסתגלות שקיבל הנתבע עם פרישתו.

הנתבע עבד בהסתדרות העובדים הלאומית (להלן: "הע"ל") משנת 1961, ובתפקידו האחרון כמנהל אגף הכספים בה. הנתבע הורשע עפ"י הודאתו בגניבה של 10,000,000 ₪ מקופת הע"ל, כשותפו של אברהם הירשזון, ובכירים נוספים בהע"ל, ונשלח למאסר של 4 שנים ושמונה חודשים.

הנתבע המשיך לקבל מאת הע"ל פנסיה תקציבית בשיעור של כ-26,000 ₪ בחודש. בנוסף לכך, קיבל סך של כ- 500,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים עבור תקופת עבודה עודפת של 7 שנים (מעבר למקסימום המותר, היינו 35 שנה), וכן דמי הודעה מוקדמת ומענק הסתגלות.

לאחר הרשעתו בפלילים כאמור, הוגשה תביעה לביטול הקצבה החודשית וכן פיצויי הפיטורים והמענק שקיבל.

בית הדין קבע כי אין ספק שזהו המקרה הטיפוסי שבו יש להחיל את העקרונות שבסעיף 15(5) לחוק הגמלאות, המתיר "…שלילה מוחלטת של הזכות לקצבת פרישה בנסיבות חמורות במיוחד ומנימוקים שיפורשו בהחלטתו".

נקבע כי אין צורך להכביד מילים על החומרה היתרה, שהדעת מתקשה להכיל, שיש במעשי הנתבע. סכום הגניבה, השיטתיות וההתמשכות המעשים, והשותפות לחטא אליה הצטרף הנתבע יחד עם בכירי התובעת במטרה לחמוס את קופתה.

בית הדין קיבל את עמדת המדינה, כאמור בסיכומיה, ולפיה "דוקטרינת תום לב ותקנת הציבור מובילות לתוצאה, לפיה אין לאפשר לגמלאי אשר הורשע בגניבה לקבל גמלה בשיעור גבוה מכספי הציבור ממנו מעל. תוצאה זו אינה ראויה ואינה צודקת והיא מנוגדת לעקרון לפיו חוטא לא יצא נשכר. הדברים נכונים אף אם מקור הזכאות לגמלה אינה נובעת מחוק שירות המדינה גמלאות".

אף על פי שקבע בית הדין כי אין הנתבע זכאי לגמלה מיום פרישתו, וכי עליו להשיב לתובעת את מלוא הסכומים שקיבל ממנה, לפנים משורת הדין, ועל אף חומרת מעשיו והנזקים הכספיים והציבוריים שהסב הנתבע בהתנהגותו לתובעת, בית הדין הקל עליו, והפחית רק את הקצבה המשולמת לו לסכום המינימאלי בהתאם לשיעורים הקבועים בסעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1968. בהחלטתו זו נלקחו בחשבון גילו של הנתבע, המאסר הממושך שהוא מרצה והתביעה הכספית שהוגשה כנגדו להשבת הכספים שנטל.

בשל הנימוקים לעיל, אף נקבע כי הנתבע יחזיר, כאמור, את פיצויי הפיטורים שקיבל, את ההודעה המוקדמת ומענק ההסתגלות בסך של כחצי מיליון ₪, וזאת בשל הפרות המשמעת החמורות ביותר שביצע.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן