פרישה מרצון – לא תמיד מומלץ

מאת:

מקומות עבודה רבים, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, מציעים לאחרונה לעובדיהם הותיקים הסדרי פרישה מרצון. הסדרים אלו נועדו להביא לפרישה מרצון של העובד טרם הגיעו לגיל פרישה, וזאת עקב התייעלות של מקום העבודה או צמצומים בכוח האדם. האינטרס של העובדים במקרים אלו, הוא יציאה מוקדמת לגמלאות תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות וחשוב מכל- קבלת הפנסיה ופיצויי הפרישה במלואם.

הסדר פרישה מרצון

בתע"א 2818-08 בלהה לוי נ' כנסת ישראל, נדון מקרה של עובדת אשר פרשה מעבודתה בכנסת במסגרת הסדר פרישה מרצון, לאחר שהצטרפה לתכנית על בסיס נתונים מקדמיים אשר הוצגו לה על ידי עובדי אגף משאבי האנוש של המעסיקה. בפועל, תנאי הפרישה והקצבאות אשר ניתנו לה עם פרישתה היו פחות טובים ולכן הגישה תביעה בדרישה לקבל פיצוי בגובה ההפרש.

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים דחה את התביעה, היות ותנאי הפרישה הסופיים של עובדי המדינה נקבעים על פי הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות). עצם הצגת נתונים מוטעים לתובעת אינה מקנה לה זכות לקבל תנאי פרישה או פיצוי על פיהם.

יחד עם זאת, ביהמ"ש הביע דעתו בגוף פסק הדין בנוגע להתנהלות הכנסת (המעסיקה), וביקר את התנהלותה מול העובדים במקרה זה. בין היתר, מתח בית הדין ביקורת על כך שהמעסיק, בהיותו הצד החזק, החתים את התובעת על הסכם לפיו מחד גיסא, מוסכם כי הסמכות לקבוע נתונים סופיים נתונה בידי נציב שירות המדינה או הממונה על הגמלאות, ומאידך גיסא, כי הסכמתה של התובעת לפרוש הינה סופית ובלתי חוזרת.

קיבלת הצעה לפרישה מרצון? בדוק טוב טוב את כל הסעיפים

התנהלות זו של המעסיק הינה, כך קבע בית הדין, "בבחינת הצבת מכשול בפני עיוור. התובעת נתבקשה לעשות מהלך משמעותי ביותר בחייה, מבלי שניתנה לה אפשרות לבחון כראוי את תוצאותיו. לא זו בלבד שלא הוצגו בפני התובעת נתונים סופיים וברורים לפני פרישתה, אלא שגם לאחר הפרישה השתהתה הכנסת עת רבה עד אשר מצאה לנכון להודיע לתובעת מה הם תנאי פרישתה הסופיים…. מן הראוי שהכנסת תתייחס בכבוד לעובדיה הפורשים, ותציג בפניהם נתונים מלאים וסופיים לגבי פרישתם מבעוד מועד, כדי שיוכלו לקבל החלטה מושכלת לגבי צעדיהם העתידיים, במיוחד כאשר מדובר בפרישה מרצון."

אם כן, המסקנה המתבקשת היא, כי בהגיע הצעת פרישה מרצון מהמעסיק, מומלץ לבחון היטב את התנאים המוצעים, תקפם והסייגים לקיומם. לא תמיד תתקבל טענת הטעות בקיום החוזה או טענות אחרות בנוגע למצג השווא של המעסיק. על מנת שלא להינזק, על העובד לשקול היטב את היתרונות מול החסרונות, שכן לעיתים ימצא שכדאי לו לעמוד בפיתוי של פרישה מוקדמת, על מנת להבטיח את זכויותיו הסוציאליות בעתיד.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן