פיצוי של 100,000 כנגד מעסיק שהפר את חוק הזכות לעבודה בישיבה

מאת:

במקרה שנדון בתע"א 9515-07 יעקב זואילי נ' דיזינגוף קלאב בע"מ, התובע עבד בדלפק בחדר הכושר המופעל ע"י הנתבעת, בלי שנתאפשר לו לשבת על כיסא במהלך ביצוע עבודתו.

חוק הזכות לעבודה בישיבה מחייב את המעסיק לאפשר לעובד לבצע את עבודתו בישיבה, אלא אם הוכיח המעסיק כי ביצועה הרגיל של העבודה אותה נדרש העובד לבצע, אינה מאפשרת ישיבה.

בית הדין במקרה זה העדיף את גרסת התובע על פני גרסת המעסיקה הנתבעת, בציינו כי הנתבעת לא העמידה לרשות התובע במקום העבודה מושב לעבודה, ולא הוכיחה כי ביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה.

החוק קובע כי בעבודה שביצועה הרגיל מאפשר ישיבה, מחויב המעסיק להעמיד לרשות עובדיו "מושב לעבודה", אלא אם הוכיח המעסיק שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה.

בית הדין מוסמך מכוח חוק זה לדון בהליך אזרחי ולפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק, וכן פיצויים לדוגמא בהתחשב בחומרת ההפרה או בנסיבותיה.

המבחן לבדיקת השאלה האם ביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה הוא מבחן אובייקטיבי, הבוחן את אופי עבודתו של העובד הספציפי, מגיש התביעה. קביעה זו אינה בידיו של המעסיק, והוא אינו יכול לטעון בשל הפרורגטיבה הניהולית, כי על פי החלטתו אין עבודת העובד מאפשרת ישיבה. בית הדין בוחן את מהות העבודה, ואת התנהלותו של העובד במהלך יום העבודה. הקביעה יכולה להיות שונה לגבי אותו תפקיד ממקום עבודה אחד למשנהו, ולגבי סוגי עבודה שונים באותו מקום עבודה.

החוק קובע חזקה הניתנת לסתירה, לפיה ביצועה הרגיל של העבודה מאפשר ישיבה. על המעסיק מוטל הנטל להוכיח אחרת. החזקה תתקיים אם מרבית הפעולות הנדרשות מהעובד ברוב שעות העבודה מאפשרות לעובד הזדמנות סבירה לשבת בלי שתופרע העבודה, אם העבודה ניתנת לביצוע בעמדת עבודה קבועה שיוחדה לעובד ע"י המעביד לביצוע עיקר עבודתו או אם מרבית העבודה הנדרשת מהעובד ברוב שעות העבודה אינה מחייבת תנועה מתמדת, לרבות תנועה מתמדת ממקום למקום.

במקרה הנדון, התביעה הוגשה בסך של 200,000 ₪. בית הדין ציין כי מאחר וההפרה בוצעה זמן קצר לאחר שהחוק נכנס לתוקף, אין מקום למצות עם הנתבע את מלוא חומרת הדין, ועל כן חייב את המעסיק לשלם לתובע סך של 100,000 ₪ כפיצוי לדוגמה בגין הפרת החוק.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור