פיצוי למועמד למשרת שירות לקוחות ב'בזק' בשל אי קבלתו לעבודה עקב לקות שמיעה

מאת:

חברת 'בזק' פותחת קורס הכשרה למוקדנים במוקדים השונים, ומזמנת מועמדים למבחני התאמה. לאחר שאחד המועמדים נמצא מתאים לעבודה, הוא מדווח כי יש לו ליקוי שמיעתי אשר אינו מפריע לו בחיי היום יום, שכן הוא מרכיב מכשיר שמיעה. האם חברת 'בזק' רשאית שלא לקבלו לעבודה עקב ליקוי השמיעה, או שמא, להתנות את קבלתו לעבודה בתנאים מסוימים? שאלה זו נדונה בפרשת תעא (ת"א) 11813-08 אמיר ציון נ' בזק-החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (ניתן ביום 5.1.12).

באותה פרשה, לאחר שהתובע נמצא מתאים לקורס הכשרת מוקדני בזק, טלפן אליו הממונה על משאבי אנוש, והסביר לו שהיות והוא לקוי שמיעה, הוא לא יוכל להתקבל לקורס, אלא באישור רופא תעסוקתי מטעמו. היות ומועד פתיחת הקורס היה קרוב, וטרם נתקבל אישור שכזה, מועמדותו לקורס נדחתה, ונאמר לו שבזמן הקרוב גיוס עובדים "מוקפא". לתובע היה יסוד סביר לחשוד כי הוא נדחה בשל מגבלתו, ועל כן הגיש תביעה לבין הדין לעבודה לפיצוי בגין הפרת הוראותיו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998. בית הדין לעבודה מצא כי הדרישה לפיה עובד לקוי שמיעה יציג אישור רפואי מרופא תעסוקתי טרם יחל בעבודתו, הינה דרישה סבירה לאור סעיף 8(ג) לחוק השוויון, ולפיו "אין רואים כהפליה לפי סעיף זה, פעולה או הימנעות מפעולה, המתחייבת מהדרישות המהותיות של התפקיד או של המשרה". אלא מאי?

בית הדין ציין:

"עם זאת, גם אם נניח, לטובת הנתבעת, כי בנסיבות העניין אין פגם בדרישה לאישור של רופא תעסוקתי, הדעת אינה נוחה מכך שהדרישה שהעלתה הנתבעת, בעיתוי בו הועלתה, הובילה לכך שהתובע איבד הזדמנות להשתלב בעבודה, על אף שנמצא מתאים למשרה. על פני הדברים, אפשר כי בהשקעת מאמצים סבירים ניתן היה למצוא דרך שתיישב את הצורך באישור רופא תעסוקתי (בהנחה שאכן היה מקום לדרוש אישור כזה), עם המועד שנקבע לתחילת הקורס. כך, לדוגמא, אפשר שניתן היה לקלוט את התובע לעבודה בכפוף לכך שימציא אישור רפואי בהמשך, אפשר שניתן היה לפעול באופן נמרץ יותר, על מנת שהתובע יובא בפני רופא תעסוקתי מטעם הנתבעת בתוך זמן קצר, על מנת שניתן יהיה לשלבו בקורס. כל זאת במיוחד בשים לב למעמדה המיוחד של הנתבעת ולהיותה מעסיק ציבורי גדול".

בית הדין לעבודה פסק לתובע פיצוי בסך 40,000 ₪ בגין הפרת הוראותיו של חוק השוויון, וזאת בנוסף להוצאות שכ"ט בסך 10,000 שקלים.

לא אחת, מעסיקים מפלים אנשים בעלי מוגבלויות בקבלה לעבודה בתירוצים שונים ומשונים. בכדי להתגבר על "תירוצים" אלו – מוטב לאדם שהופלה לרעה שיפנה לעורך דין דיני עבודה, אשר ייטיב להתמודד עם "תירוצים" אלו בבית המשפט.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור