פיצויים לעובדת מתפטרת על פי חוק פנסיית חובה

מאת:

זכאותו של עובד לפיצויים אשר המעביד הפריש לטובתו לקרן הפנסיה, הינו נושא אשר אינו ברור לרבים, ולכן ראוי כי יובהרו הדברים. ככלל, סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, קובע כי "תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים".

יחד עם זאת, סעיף 7 לצו ההרחבה לפנסיה חובה קובע, כי תשלומי המעביד לפיצויי פיטורים על פי השיעורים המפורטים בהוראות הצו, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים על פי סעיף 14, וזאת בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים שבגינם נעשתה ההפרשה בלבד (צו ההרחבה לפנסיה חובה תקף עד לשכר הממוצע במשק בלבד).

מן האמור עולה, כי סעיף 14 חל באופן אוטומטי על ביצוע הפרשות על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה, ללא צורך בחתימה של העובד על מסמך נפרד.

במצב דברים זה, במידה ועובד עוזב מיוזמתו, לא תהיה למעסיק הזכות למשוך את הכספים בחזרה אליו, גם אם העובד עזב בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים בהתאם לחוק, ובתנאי שהכספים המצויים בקופה לא ימשכו על ידי העובד, שלא בשל אירוע מזכה (מוות, נכות או פרישה החל מגיל 60).

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור