פוליסת ביטוח "סחר"

מאת:

תחילה נקדים ונבאר מהו ביטוח מסוג "סחר"?  המדובר בפוליסת ביטוח, המעניקה כיסוי ביטוחי לעוסקים בסחר כלי רכב ו/או נותני שירותים שונים לרכב, שבמסגרת עיסוקם, נדרשים לנהוג ברכבים שמטבע הדברים אינם בבעלותם, כגון: מוסכים, מכוני שטיפת רכב וכיו"ב. פוליסה ייחודית זאת, אינה מוגבלת לשימוש בכלי רכב מסוים ומאפשרת למבוטחים או לעובדיהם לנהוג בכלי הרכב השונים שנמסרים לבית העסק, מבלי להיות תלוי בקיומו של ביטוח חובה תקף.

במקרה שלפנינו, המדובר בפוליסה שבהתאם לתנאיה, רק האדם ששמו מצוין מפורשות במסמכי הפוליסה, רשאי היה לנהוג ברכב המבקשת ולרבות כל אדם שנוהג ברשות המבקשת ומלווה ע"י הנהג המורשה.

מחלוקת לגבי פרשנות הוראה זו של הפוליסה, הגיעה לפתחו של ביהמ"ש העליון, כאשר תחילתה של מחלוקת בתביעה שהגישה חברת הרכבים כנגד חברת הביטוח, במסגרתה טענה כי המלווה לפי תנאי הפוליסה אינו חייב להיות בתוך הרכב, אלא יכול הליווי שייעשה באמצעות רכב אחר מלווה.

ביהמ"ש השלום דחה טענה זו וקבע שהפרשנות הסבירה היא שהנהג המלווה חייב לשבת לצד הנהג. ערעור שהוגש לביהמ"ש המחוזי נדחה אף הוא, תוך שנקבע כי פרשנות המאפשרת למלווה להיות מחוץ לרכב, סותרת את כוונת הפוליסה.

הערעור הגיע בגלגול שלישי אל ביהמ"ש העליון (רע"א 8502/15), אשר אף הוא קבע כי יש לדחות את הפרשנות שמנסה להקנות חברת הרכבים להוראת הפוליסה. ביהמ"ש נימק את דבריו, בכך שתכלית הוראת הפוליסה, הינה הבטחת פיקוח על נהג שאינו הנהג הרשום בפוליסה, וכן צמצום הגיוני של מספר הנהגים הנוהגים ברכבי המבוטחות.  

כן ציין ביהמ"ש, כי דרישת הליווי בפוליסה נועדה להבטיח שפוליסה מסוג זה, לא תנוצל לרעה ע"י המבוטחת, שמצד אחד תשלם פרמיה מופחתת בגין שימוש ע"י נהג מורשה אחד, ומאידך, נהיגה בפועל ברכבים ע"י נהגים רבים ללא פיקוח.

היות והפירוש שהציעה המבקשת אינו תואם לתכלית הפוליסה, הרי שממילא אין מקום להפעיל את הכלל הידוע, שפירוש הפוליסה ייעשה לרעת המנסח.

הערעור נדחה. 

משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה, ודיני משפחה. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בבתי הדין הרבניים ולרבות בבתי הדין לענייני ממונות. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן