עמלות מנהל מכירות הוכרו כשכר רגיל

מאת:

המדובר בתביעה (סע"ש 55552-01-15) שהגיש עובד שהועסק כמנהל מכירות, כנגד מעסיקתו לקבלת תגמולי שעות נוספות, הפרשי פיצויי פיטורים והפרשות פנסיוניות – הפרשים שנבעו לטענתו, בשל אי לקיחת בחשבון שכרו, עמלות שקיבל ואשר נגזרו ממכירות שביצעו אנשי המכירות שעבדו תחתיו.

לטענת הנתבעת בכתב הגנתה, כי חלק מהעמלות ששולמו לעובד, אלו המתייחסות למכירות שביצעו אנשי המכירות שתחתיו, אינם יכולים להיחשב כחלק בלתי נפרד משכרו הרגיל של העובד, שכן אין מדובר בעמלות מכירה שהתובע ביצע בעצמו.

ביה"ד פסק, כי יש לקבל את עמדת התובע, ולפיו יש לראות כחלק משכרו הרגיל גם עמלות ששולמו לו כמנהל מכירות כתוצאה ממכירות שביצעו כפופיו, זאת מכוח חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו וכן מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, ולפיהם המדובר בשכר עבודה לכל דבר ועניין.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור