עיקול כספי פיצויי פיטורים וגמל המופקדים בקופת גמל או פנסיה

מאת:

בית המשפט המחוזי, בפסק דין שניתן לאחרונה – בר"ע, "גל קור המרכז המקצועי למיזוג אוויר בע"מ נגד קרן מקפת", דן בסוגיית עיקול כספים המופקדים בקופת גמל למטרת פיצויי פיטורין ופנסיה. במקרה הנדון, הגישה המעבידה תביעה כנגד עובד לשעבר, בגין גניבה ומעילה ברכוש, יחד עם צו עיקול זמני על כספים וזכויות שלו בקרן מקפת.

לאחר מתן פסק הדין כנגד העובד, ביקשה המעבידה לממש את הכספים והזכויות. ראש ההוצאה לפועל, קיבל את עמדת קרן מקפת וסירב לעקל את הכספים, לאור סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1963 (להלן – "החוק"), הקובע כי סכומים ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או לקצבה, אינם ניתנים, בין היתר, לעיקול ועל כך הוגש ערעור מטעם המעבידה. בית משפט המחוזי, בחן את השאלה, האם ההגנה הניתנת לפיצויי הפיטורין והקצבה מכוח הסעיף, הנה הגנה מוחלטת אם לאו. בית המשפט קבע כי פרשנות תכליתית של החוק, מביאה למסקנה כי ראוי שתינתן הגנה מוחלטת מפני עיקול, על ידי נושי המעביד, באופן שיפגע בזכות העובד לקבל את פיצויי הפיטורים וקצבת הפנסיה המגיעים לו. באשר לעיקול כספים על ידי נושי העובד עצמו, יש ליתן הגנה יחסית. כלומר, באם טרם נתגבשו זכויות העובד בכספים ולא הגיע המועד בו הוא זכאי למשוך את הכספים מקופת הגמל, יש להגן על העובד ולדאוג כי הכספים יהיו מוגנים מפני עיקול על ידי נושיו. אולם, אם זכותו של העובד בכספים התגבשה, הרי שאין מדובר בכספים הראויים להגנה וניתן להטיל עליהם עיקול והעובדה שהכספים נותרו בקופת הגמל, רק משום שלא נעשתה הפעולה הטכנית של משיכתם על ידי העובד, אין בכך כדי להתיר לו להשתחרר מתשלום החובות שלו לנושים. לגופו של עניין, בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי היות ובמועד הטלת העיקול על ידי המעבידה, טרם התגבשה זכות העובד בקופת הגמל, הרי שהכספים אינם ניתנים לעיקול.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן