משיכת כספי פיצויים ע"י המעסיק

באם רשאי מעסיק למשוך בחזרה לחשבונו את כספי הפיצויים שהפקיד בקופת הגמל עבור עובדו, ואם כן מתי ובאילו תנאים? זו השאלה שעליה דובר רבות, וכעת במאמר זה, ננסה לעשות מעט סדר בבלאגן שנוצר.

ביום 8.7.18 למני' פורסם תיקון מס' 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005. התיקון החדש קובע הסדר בדבר משיכת כספי הפיצויים שנצברו לעובד בקופת הגמל, על ידי מעסיקו. התיקון קובע מספר תנאים מקדמיים, שבהתקיים אחד מהם, רשאי יהיה המעסיק לבצע את המשיכה, ואלו הם:

א. המעסיק המציא לקופת הגמל, פסק דין הצהרתי הקובע שהעובד הפסיק לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים. בהיעדר פסק דין, ניתן להעביר אסמכתא המעידה כי ההליך תלוי ועומד וממתין לסיומו.

או

ב. המעסיק המציא לקופת הגמל אסמכתא על כך שכספי הפיצויים ניתנים להחזרה לידיו לפי דין או בהתאם לחוזה עבודה, לרבות אישור העובד על הסכמה זו.

את האישורים הנ"ל, על המעסיק להמציא לקופת הגמל בתוך 4 חודשים ממועד סיום העסקת העובד. ככל שחלף הזמן המוקצב (4 חודשים) והמעסיק לא העביר את האסמכתא הנדרשת, יהא רשאי העובד למשוך את כספי הפיצויים, וקופת הגמל תעביר את הכסף מבלי לדרוש אישור המעסיק לכך.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן