מי חייב במס- העובד או המעביד?

מאת:

בית המשפט המחוזי קבע כי החבות המהותית בתשלום מס היא של העובד ולא של המעביד, שכן המעסיק משמש מעין ערב לחוב המס של העובד.

ישנם רק שני דברים בטוחים בחיים: מוות ומס הכנסה….

כולנו משלמים מס, אך במקרה של שכיר, על מי חלה חובת הדיווח?

בביהמ"ש המחוזי בירושלים נדון מקרה מעניין: המערער עבד בעמותת "צעירי חב"ד" כשליח לענייני כספים. במסגרת חקירת מס ההכנסה, הודה המערער, כי בנוסף על המשכורת אותה קיבל מאת העמותה ונוכה ממנה מס הכנסה כדין, קיבל הוא סכום כסף מזומן מהעמותה, אשר לא דווח בתלוש השכר וכפועל יוצא, גם לא שולם ממנו מס.

המערער טען כי המעסיק סיכם איתו בע"פ על משכורת "נטו" כמה הוא יקבל בפועל. הואיל ומעסיקו העביר לו כספים "מאחורי הקלעים" ולא דיווח על כספים אלו וכפועל יוצא לא נוכה ממשכורתו מס, אזי יש לפנות למעסיק ולדרוש ממנו את המס על השכר שלא דווח ולא מאת העובד.

ביהמ"ש לא קיבל טענה זו וקבע כי החבות המהותית במס היא של העובד, שהוא הנישום המהותי אל מול רשויות המס, ואילו המעסיק משמש מעין "ערב" לחוב המס של העובד, ורשויות המס רשאיות לחייב גם אותו בתשלום המס אם זה נגרע מקופת רשויות המס, כפוף לאי גביית כפל מס.

ביהמ"ש הוסיף וקבע כי ע"פ הוראות 164 ו- 166 לפקודת מס ההכנסה, חלה על המעביד החובה לנכות את המס משכר העובד ולהעבירו לרשויות המס. אולם ע"פ הפסיקה, אין בחובה שעל המעביד בכדי לבטל את החובה של העובד עצמו כלפי רשויות המס. המעביד משמש מעין "מתווך" בין רשויות המס לבין העובד. במקרה דנן זה נכון ביתר שאת, היות והעובד ידע כי חלק מכספו לא מדווח למס ההכנסה ויתרה מכך, העובד עצמו נשא תפקידים מהותיים וחשובים בניהול כספי העמותה. בנסיבות אלו נקבע כי לא יכולה להיות מחלוקת שהחובה לתשלום המס מוטלת על העובד- המערער.

כמובן, שבמידה והעובד היה מקבל את כל משכורתו בתלוש השכר והמעסיק היה מנכה מס ממשכורתו של העובד, אולם לא היה מעבירו את המס לרשויות, אזי החובה במס, במקרה זה, הייתה חלה על המעסיק ולא על העובד.

בסופו של יום, הערעור נדחה והמערער חויב בהוצאות בסך של 25,000 ₪.

ע"מ 20085/11 לייב בלינצקי נ' פקיד השומה ירושלים

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור