מזמין שירות מחברת כוח אדם נחשב כמעסיק בפועל

מאת:

המדובר במעסיק פרטי שהתקשר בחוזה עם חברת כוח אדם, לפיו חברת כוח אדם תשלם לעובד את שכר הבסיס בלבד עבור שעות עבודתו, שכר שהיה נמוך משכר המינימום, כאשר בפועל, החברה המזמינה את השירות לא טרחה להשלים את שכרו של העובד, לרבות תשלום זכויות סוציאליות ותגמול עבור שעות נוספות.

העובד, שהינו אזרח אריתראי, הגיש תובענה כנגד מעסיקו לקבלת מלוא זכויותיו (סע"ש 27723-03-14). ביה"ד קבע, כי מעסיק שהתקשר עם חברת כוח אדם, כאשר התמורה שמשולמת נמוכה מזכויות הבסיס של העובד, לקוח על עצמו סיכון, להיות חייב בכל התשלומים שמגיעים לעובד.

ביה"ד הגדיר את החוזה שנערך בין הצדדים (מזמין השירות וחברת כוח אדם) כחוזה הפסד, ועל כן, יש לראות במזמין השירות כאחראי לזכויות העובד מתחילת העסקתו, ובנסיבות הדבר חייב את המעסיק בתשלום זכויות העובד בסך של יותר מ- 60,000 ₪.

משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה, ודיני משפחה. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בבתי הדין הרבניים ולרבות בבתי הדין לענייני ממונות. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור