מהי ועדה פריטטית ומתי ישתמשו בה?

מאת:

עדה פריטטית הנה ועדה המורכבת ממספר שווה של נציגי עובדים ונציגי ההנהלה במקום העבודה, ומטרתה לישב חילוקי דעות המתגלעים בין הצדדים ליחסי העבודה. רוב הועדות הפריטטיות מתכנסות בנושאים של עבירות משמעת ופיטורי צמצום.

סמכויות הועדה הפריטטית, מנגנון הקמתה, מועד התכנסותה, הרכבה ועוד כיו"ב, מוסדרים בהסכמים קיבוציים הקיימים בענפי המשק השונים. ההסכם קיבוצי המרכזי המעניק לועדות הפריטטיות את סמכויותיהן הוא תקנון העבודה, שהינו הסכם קיבוצי כללי בין ההסתדרות הכללית להתאחדות התעשיינים, המסדיר, בין היתר, את דרכי ההתנהגות בין הצדדים ליחסי העבודה, ומפרט את הפרות המשמעת והסנקציות בגינן. תקנון זה מהווה מקור משפטי מרכזי בנושא של עבירות משמעת, ובתי הדין לעבודה נוהגים לבחון את הסנקציות בגין עבירות אלו לאורו.

הועדה הפריטטית מתכנסת במקרים בהם אין הסכמה בהדברות שנעשית בין הנהלת החברה לבין נציגות העובדים המקומית, עם מועצת הפועלים באזור או עם שתיהן. לצורך כינוסה של ועדה פריטטית, רשאי כל אחד מהצדדים לפנות להסתדרות הכללית, להתאחדות התעשיינים או לשתיהן, בבקשה בכתב, בתוך הזמן הקבוע לכינוס הועדה. הועדה הפריטטית מתקיימת במשרדי ההסתדרות או במשרדי התאחדות התעשיינים. יצוין כי הממוצע השנתי לכינוס ועדות פריטטיות עומד כיום על כשמונה ועדות לשנה בלבד.

הועדה הפריטטית אינה כפופה לדיני הראיות ואינה מחויבת לערוך פרוטוקול. הצדדים רשאים להיות מיוצגים בועדה, והחלטת הועדה מתקבלת לרוב בתוך ימים ספורים. אם אין הסכמה בין חברי הועדה הפריטטית, מועבר הנושא שבמחלוקת לבוררות במסגרת בורר יחיד או בוררות זבל"א (זה בוחר לו אחד וזה בוחר לו אחד). החלטת הבוררות הנה מכרעת.

לסיכום, הועדה הפריטטית הנה כלי יעיל לפתרון סכסוכים ומחלוקות, בעיקר במקומות עבודה ומפעלים גדולים, אשר מערכת יחסי העבודה בהם אינה מאפשרת להגיע להסכמות בניהול מו"מ פנימי בין הצדדים ליחסי העבודה.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור