לא תמיד יוכל עובד לערער על תוקפו של "כתב ויתור" על זכויות

מאת:

האם עובד אשר חותם על "כתב ויתור" המתייחס לשעות הנוספות, זכאי לתבוע את המעביד לתשלום שעות נוספות למרות חתימתו? שהרי במקרים מסוימים חתימת העובד אינה תקפה בשל פער הכוחות בינו לבין המעביד. סוגיה זו עלתה בע"א (ת"א) 5090-06 שלום ג'נאח נ' עיריית הרצליה (ניתן: 5.10.10).

באותה פרשה התובע, אב-בית בבית ספר, אשר עבד בבית הספר שעות נוספות, והפעיל שם גם קיוסק, חתם על כתב ויתור על זכויותיו הסוציאליות, לרבות שעות נוספות, וכן ויתר על טענות כנגד החלטת העירייה לפנות את הקיוסק שלו, וזאת בתמורה לחמישים אלף שקלים. הוא עתר לבית הדין לעבודה וגרס כי לכתב ויתור זה אין תוקף שכן לא ניתן לוותר בחוזה על זכויות המגן בעבודה.

בית הדין האזורי לעבודה אזכר את הפסיקה ולפיה "משפט העבודה בוחן בקפידה את תוקפם של כתבי-ויתור. עובד אינו יכול לוותר על זכות שנקבעה בחוק מגן או זכות שהוא אינה מודע לה…. לעומת זאת, עובד יכול לוותר על זכות שהוקנתה לו בחוזה במקרים מצומצמים, בהם הוא יודע בדיוק על מה הוא מוותר; כאשר הוצג לו חשבון מפורט המעמידו על משמעות הזכות, המחלוקת והויתור…" (דב"ע נד/3-229 ), וכן את הפסיקה ולפיה לא ינתן כתב ויתור מקום בו כתב הויתור אינו ברור וחד משמעי, העובד לא הבינו ו/או לא קיבל פירוט, יש פגם במסמך הויתור, או שלאחר חתימת כתב הויתור התעוררו חילוקי דיעות שלא היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך (דב"ע 98/10).

נפסק כי בנסיבות המקרה נוסחו של כתב הויתור הינו "ברור, חד משמעי, ואינו ניתן לפרשנויות" וכן כי:

"הסכום הנקוב בכתב הויתור הינו אמנם סכום כולל בהתייחס לכלל הזכויות, ומבלי לפרט איזה חלק ממנו מתייחס לזכויותיו מכח העסקתו על ידי העירייה. יחד עם זאת מעיון בהתכתבות הענפה בין הצדדים, אשר קדמה לחתימת כתב הויתור ולה כי במסגרת המשא ומתן הועלו טענות שונות מטעם שני הצדדים בהתייחס לכלל זכויות של התובע לרבות הזכויות הסוציאליות, ותשלומים שונים המגיעים לתובע..".

על כן נפסק כי במקרה זה כי ציון סכום "כולל" במקום פירוט אינו מאיין את תוקף ההסכם, וכן כי התובע לא ויתר על זכויות "קוגנטיות" אלא על זכויות שהיו שנויות במחלוקת, ובנוסף היה מיוצג, מה שמחליש את טענתו כי ההסכם נחתם לרעתו. תביעתו נדחתה.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור