זכויות שוטרים בפרישה

מאת:

9.3.11

זכויותיהם של פורשי משטרת ישראל מעוגנות בחוק שירות המדינה (גמלאות) תש"ל-1970 ובפקודת המשטרה.

ככלל, שוטר שאושרה פרישתו לגמלאות, זכאי למספר הטבות וכדלקמן:

1. מענק פרישה חד-פעמי – מענק הפרישה נקבע בהתאם למספר שנות השירות של הגמלאי ולרמת דרגתו, והוא יחושב בהתאם לגובה משכורתו הקובעת.

2. קצבה חודשית – שוטר שהתגייס עד ליום 1.1.04 יהא זכאי לפנסיה תקציבית, הווה אומר התשלום הינו מתוקף חוק שירות המדינה ומשולם מתקציב המדינה.

לעומת זאת, שוטר שהתגייס לאחר יום 1.1.04 יהא זכאי לקצבה במסגרת פנסיה צוברת, כלומר, תוכנית פנסיה שבמסגרתה העובד והמעביד מפרישים מדי חודש סכומי כסף לטובת קרן הפנסיה.

הקצבה היא תוצאה של המשכורת הקובעת לגמלאות בתוספת של מקדמת יוקר (3.82%) לגמלאים, מוכפלת בשיעור הקצבה שאושר לתשלום ע"י מדור הגמלאות במשטרה.

כך לדוגמא: משכורת קובעת בשיעור 5,000 ₪ עם שיעור קצבה בסך 60%, תזכה את הפורש בקצבה ברוטו על סך של 3,000 ₪.

3. תשלומים חד פעמיים נוספים (לזכאים בלבד) ביום הפרישה כגון: פדיון חופשה ופיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו.

4. דמי הבראה – משולמים לכל הגמלאים בקצבת יוני בכל שנה. ההבראה המשולמת היא מכפלה של סכום ההבראה ליום ב-13 ובשיעור הקצבה.
כך לדוגמא: ערך הבראה לשנה מסוימת = 372 * 13 = 4,836 ₪. גמלאי ששיעור קצבתו הוא 70% יקבל בקצבת יוני סך של 3,385.2 ₪ = 4,836 * 70%.

5. קצובת ביגוד – משולמת לגמלאים (למעט בשנה הראשונה) ולשארים, בקצבת חודש יולי בכל שנה. סכום הקצובה הוא מכפלה של גובה קצובת הביגוד בשיעור הקצבה.

כך לדוגמא: בשנת X שולמה קצבת ביגוד בשיעור 1,692 ₪. גמלאי ששיעור קצבתו הוא 70% יקבל בקצבת יולי סך של 1,184.4 ₪ = 1,692 * 70%.

6. מענק יובל – מענק המשולם לגמלאים ולשארים זכאים בלבד, בקצבת חודש ספטמבר בכל שנה. מענק היובל הוא בשיעור של 60% מהקצבה ברוטו.

7. מענק מפכ"ל – מענק מיוחד המיועד לשוטרים מצטיינים. מפכ"ל המשטרה רשאי להעניק תוספת של עד 8% שיתווספו לאחוזי הפרישה של הגמלאי בהתאם לסעיף 100א' לחוק. על מנת לקבל התוספת יש צורך לעמוד במספר קריטריונים ביניהם וותק השירות של הגמלאי וגיל הפרישה.

8. מיסוי מענקי פרישה ומחלה – בהתאם לפקודת מס הכנסה ישנו פטור ממס על מענקי הפרישה של הגמלאי. גובה הפטור כפוף לחלקיות, למספר השנים המוכרות לגמלאות ולתקרה המתעדכנת מעת לעת.

שוטר יקר! לבדיקת זכויותיך וזכאותך פנה עוד היום למשרד עו"ד ד"ר דוד סער, ונשמח לסייע.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור