המבחנים לקביעת מעמדו של אדם כשכיר או עצמאי

מאת:

במקרים רבים מגיעים לפתחו של בית הדין, תביעות עובדים בהם ישנה מחלוקת בדבר שאלת קיומם של יחסי עובד מעביד בין הצדדים והאם מעמדו של העובד הנו שכיר או עצמאי.

על פי הפסיקה, היותו של אדם "עובד", הוא עניין של "סטטוס" ומעמד זה אינו נקבע על פי התיאור שניתן לו על ידי הצדדים או אחד מהם, אלא מבחינה משפטית על פי נסיבות כל מקרה ומקרה.

בתי הדין אימצו את המבחן המעורב – המבוסס על מבחן ההשתלבות כמבחן מועדף, הווה אומר קיומו של מפעל שניתן להשתלב בו ושמבצע העבודה, מהווה חלק מהמערך הארגוני הרגיל של המפעל ואינו "גורם חיצוני", תוך שילוב מבחנים נוספים, לרבות, כיצד ראו הצדדים את ההסדר, בידי מי הכוח לפטר, מי קיבל את העובד לעבודה ומי קבע את תנאי קבלתו, מי קובע את תנאי שכרו ואת מכלול תנאי עבודתו, לרבות את גובה שכרו ואת תוספות השכר, מי הנושא בחובה המשפטית לשלם לעובד את שכרו, מי נותן חופשות לעובד וממי עליו לבקש את אישור חופשותיו, כיצד דווחו יחסי הצדדים למס הכנסה, כיצד הצהירו ונרשמו במוסד לביטוח לאומי, וברשויות אחרות בהם נדרשת הצהרה מיהו המעביד, מכלול הקשרים והזיקות בין הצדדים הרלוונטיים להסדר ההעסקה, כגון: מי מפקח על עבודת העובד, למי מדווח העובד על עבודתו, ולמרותו של מי הוא סר, למי הבעלות על הציוד, החומרים, או הכלים המשמשים את העובד בעבודתו, האם העבודה שלשם ביצועה נשכר העובד נעשית במסגרת עסקו העיקרי של המשתמש בעבודה ובו משתלב העובד, או שמא נשכר לביצוע פרויקט צדדי הדורש מיומנות מיוחדת, שאינה מסוג המיומנויות הרגילות הדרושות לעיסוקו העיקרי, רציפות, זמניות, ומשך קשר העבודה והאם יש לצד השלישי עסק משלו אשר בו משתלב העובד, הנותן את שירותיו לאחר.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור