המבחנים לקביעת יחסי עובד ומעביד

מאת:

תביעה להכרה ביחסי עובד ומעביד הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה (סע"ש 56519-04-13), ע"י מאמן ג'ודו בחברה למתנסים. משך תקופת ההתקשרות בין מאמן הג'ודו ובין החברה למתנסים, נמשך כ- 9 שנים, בסופן ביקש המאמן לסיים ההתקשרות, לאר דרישת החברה לקצץ בשכרו.

לטענת התובע בכתב תביעתו, למרות שחתם על הסכם התקשרות למתן שירותים אל מול החברה, בפועל הלכה למעשה, התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד. לשם הוכחת טענה זו, הציג התובע מספר ראיות, התומכות במבחנים שקבעה הפסיקה לשם הוכחת יחסי עובד ומעביד.

 

הנתבעת מנגד, טענה, כי אין יחסי עובד ומעביד בין הצדדים, וכי התובע היה בעל עסק מורשה, והוא זה שניהל את עצמו ואף את תכני ושעות החוג שהעביר. בנוסף, ערך התובע ביטוח אישי לעצמו ושכר מדריכים מחליפים בהיעדרו.

 

ביה"ד לעבודה ניתח את מבחני הפסיקה להכרה ביחסי עבודה כיחסי עובד ומעביד, כאשר בסופו של יום, פסק כי יש לדחות את התביעה, תוך השתת הוצאות משפט בסך 5,000 ₪.

 

במסגרת פסק דינו עמד ביה"ד לעבודה וניתח את מבחני הפסיקה בעניין, וביניהם: מבחן ההשתלבות (האם התובע היה חלק אינטגרלי מהנתבע או סיפק שירותים חיצוניים), מבחן הפיקוח והשליטה (מי היה אחראי על סדר יומו של התובע), מבחן כלי העזר (עם איזה ציוד השתמש התובע בעבודתו), מבחן הקשר האישי (מי היה מעביר את החוגים ומה קרה כשהיה דרוש מחליף), מבחן התלות הכלכלית (האם לתובע הייתה תלות כלכלית בנתבעת  או שמא היו לו לקוחות נוספים).

 

כן בחן ביה"ד עניינים נוספים הרלבנטיים לקביעת יחסי עובד ומעביד, ביניהם צורת התשלום, רציפות הקשר, מבחן אומד הצדדים.

 

כשבסיכום הדברים, העלה בית הדין למסקנה, כאמור לעיל, שבמקרה דנן, לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים.    

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן