הדרך הנכונה לסיים העסקת עובד

בתי הדין האזוריים לעבודה מלאים בתביעות שהוגשו ע"י עובדים כנגד מעסיקיהם, העוסקות בסוגיות מתחום דיני העבודה, ביניהן בין היתר: פיטורים שלא כדין, תשלומי פיצויי פיטורים ושלילתם, התפטרות או פיטורים וכיו"ב. במאמר זה, נסקור מספר פסקי דין בנושא זה, מהם נלמד כיצד על המעסיק הסביר לנהוג בעת סיום העסקתו של עובד.

הזווית המשפטית לסיום העסקת עובד 

פיצוי לעובד שפוטר באמצעות מסרון:

המדובר בעובד זר שהועסק כעובד משק בית. במסגרת עבודתו, היה אחראי על ניקיון הבית וטיפול בילדים משך כל השבוע במשך שנה וחצי. לטענת התובע בכתב תביעתו (סע"ש 57877-11-16), באחד הימים כשלא הגיע לעבודתו בשל מחלה ולא הצליח למצוא לעצמו מחליף, שלחה לו הנתבעת הודעת אס אמ אס, לפיה הינו מפוטר לאלתר.

הנתבעת טענה מנגד, כי כלל אל התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים וכי התובע הציג את עצמו כנותן שירותים חיצוני וקיבל הוראות מהחברה ולא מהנתבעת עצמה. לגבי נסיבות הפיטורים, טענה הנתבעת, כי היא ובני משפחתה שמו לב, כי ברבות הימים נעלמים מביתה אביזרים וחפצים שונים, אלא שמתוך התחשבות בחרו שלא להגיש תלונה במשטרה.

ביה"ד קיבל את התביעה, וקבע כי התובע הוכיח שהתקיימו יחסי עובד ומעביד בינו ובין הנתבעת, ומנגד הנתבעת לא הציגה ראיה כלשהי שתתמוך בטענתה, לפיה מדובר בעובד קבלן, שלא עבד באופן קבוע בביתם.

באשר לסוגית הפסקת עבודתו, קבע ביה"ד, כי הנתבעת לא הציגה ראיה כלשהי ואף לא ראשית ראיה, לטענת הגניבות שהופנתה כנגד התובע. כמו כן, גם הטענה, לפיה המשיכו להעסיק חשוד בגניבה בגלל התחשבות בו, לא התקבלה ע"י ביה"ד.

לאור כל האמור, חייב ביה"ד את הנתבעת בפיצוי התובע בסך של כולל של כ- 52,000 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בסך של 10,000 ₪.

יושם אל לב, כי ביה"ד לא פסק פיצוי לזכות התובע בגין הדרך שבה נעשו הפיטורים, באמצעות מסרון, ייתכן בשל העובדה שהתובע לא עתר לקבלת סעד שכזה בכתב תביעתו, שאילו היה עושה כן, קרוב לוודאי שהיו נפסקים לזכותו עוד כמה אלפי שקלים נוספים, בגין פיטורים שלא כדין.

פיצוי לעובד שפוטר באמצעות מסרון – II:

המדובר בעובד בעל ותק של 5 שנים, אשר יצא לחופשה בת שבוע ימים. כששב העובד מחופשתו, פנה אליו מעסיקו וטען כי מעולם לא אושרה חופשה זו ומשכך ראה בעובד כמי שהתפטר מרצונו. באמצעות הודעת אס אמ אס מאוחרת, דרש המעסיק מעובדו, לעזוב את העסק לאלתר!

תביעה מתאימה הוגשה בהתאם ע"י העובד, שטען כי פוטר שלא כדין, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע וכן עתר לקבלת פיצויי פיטורים כדין וזכויות עבודה נוספות.
במהלך המשפט, הצליח התובע להוכיח כי החופשה אושרה לו עוד מבעוד מועד, וביה"ד השתכנע כי עסקינן בפיטורים שלא כדין, המזכים את העובד ראשית לפיצויי פיטורים ואף לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין, בסך של כ- 51,000 ₪, לרבות זכויות נוספות בסך כולל של כ- 110,000 ₪.

פיצוי לעובד שפוטר שלא כדין עקב מצב בריאותו:

בפסק דין זה (עע 60058-01-13), דובר על עובד בעל ותק של 28 שנים, אשר לקה במחלה קשה, בעקבותיה נעדר ממושכות ממקום עבודתו. עם שובו לעבודה בהיקף תעסוקה חלקי, סירב המעסיק להכיר במוגבלויות הרפואיות של העובד והחל מתנכל לו עד אשר גם פיטר אותו.

העובד הגיש תובענה לבית הדין האזורי, שקבע שלא נפל פגם בפיטורים. ערעור שהוגש לבית הדין הארצי התקבל, עת נפסק כי חוסר נכונות של החברה להתאים את תפקידו של העובד למוגבלותו הרפואית, היא זו שהובילה לפיטוריו. ביה"ד קבע, כי עילת הפיטורים הייתה מצבו הבריאותי של העובד, כאשר החברה לא ניסתה לאתר עבורו תפקיד חלופי או למצער לא בחנה אפשרות פרישה לפנסיה מטעמים רפואיים.

ביה"ד פסק לעובד פיצויים בגין פיטורים שלא כדין בסך של כ- 163,000 ₪.

פיצוי פיטורים שלא כדין למורה ששונתה משרתה:

המדובר במורה ללשון, שהחלה עבודתה בחטיבת ביניים באזור המרכז. בחלוף כ-10 שנים החלה המורה ללמד פסיכולוגיה בבית הספר, וכך עשתה משך 11 שנים, בסיומן הודיע מנהל בית הספר למורה, כי בשנת הלימודים הבאה, לא תיפתח קבוצת לימוד בפסיכולוגיה, והציע לה לחזור ללמד את מקצוע הלשון.

התובעת סירבה לדבר, אך בסופו של דבר, שובצה כמורה ללשון, כאשר בהמשך התפטרה ממשרתה על רקע הרעת תנאים שבגינן לא ניתן לצפות שתמשיך לעבוד. תביעה בנדון הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה (סע"ש 14650-07-15), במסגרתה טענתה המורה, כי לאורך השנים בהן לא לימדה את מקצוע הלשון, תוכנית הלימודים של מקצוע זה שונתה ללא היכר, וממילא לא הייתה מסוגלת ללמד מקצוע זה כבעבר.

ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה, ודחה את טענת מעסיקתה הנתבעת, לפיה בידיה הסמכות הניהולית לנהל את עסקיה בהתאם לצרכיה. ביה"ד קבע, כי לימוד מקצוע הפסיכולוגיה הפך להיות אצל התובעת כחלק אינטגרלי מהסכם עבודתה. שינוי משרתה עומד בניגוד להסכם בין הצדדים ומהווה הפרה בוטה שלו.

משכך, אכן יש לקבוע שהמדובר בהרעת תנאים מוחשית המקנה לתובעת פיצויי פיטורים כדין. כן קבע ביה"ד, כי התובעת הוכיחה שההודעה על שינוי משרתה, נודעה לה באופן חד צדדי, ללא עריכת שימוע כדין ומבלי שנשלח לה זימון מסודר לפגישה מסודרת בעניין.

התנהלות שכזו, קובע ביה"ד, בהחלט בניגוד לדין, ואף היא מזכה את התובעת בפיצוי בגין פיטורים שלא כדין והיעדר שימוע, בסך נוסף של 25,000 ₪.

בסך הכל, נקבע כי על הנתבעת לפצות את התובעת בסך של כ- 140,000 ₪.

ביטול פיטורי עובד בשל שיהוי רב בין שיחת השימוע ובין ההחלטה על המשך העסקתו:

המדובר בבקשה לקבלת צו מניעה זמני, שהגישה עובדת כנגד מעסיקתה, במסגרתו עתרה לביה"ד האזורי לעבודה, שיורה על ביטול החלטת מעסיקתה לפטרה (סע"ש 7889-07-19). במסגרת נימוקיה, טענה העובדת, כי היות וההחלטה על פיטוריה התקבלה בחלוף ארבעה חודשים ממועד שיחת השימוע שנערכה לה, הרי שעסקינן בהליך פיטורים שלא כדין, ויש להורות על ביטולו.

ביה"ד קיבל את הבקשה, וקבע כי אכן נפל פגם מהותי בעובדה ששיהוי רב אירע בין שיחת השימוע ובין החלטת המעסיק על המשך העסקתה של התובעת. שיהוי זה מנתק את הקשר שבין השימוע ובין הפיטורים, דבר שמצריך את המעסיקה לערוך שימוע עדכני נוסף, במסגרתו תבחן בשנית את המשך העסקתה של התובעת, שלה תינתן האפשרות להעלות טיעונים חדשים בעניינה.

משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה ודיני משפחה. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בבתי הדין הרבניים ולרבות בבתי הדין לענייני ממונות וכן בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי ומס הכנסה. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.

תוכן עשוי לעניין אותך:

השעיית עובד שלא כדין

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן