האם רשאי המעביד למשוך את הכספים שהפריש לביטוח מנהלים ו/או לקופת גמל על חשבון פיצויי הפיטורין

מאת:

לכאורה, נדמה כי התשובה לשאלה זו היא חיובית, שכן עובד שמתפטר, על פי חוק, איננו זכאי לפיצויי פיטורין. יוצא איפוא מצב שקיימת אפליה בין עובדים בנושא, שכן, מדוע שעובד שלא נעשו עבורו הפרשות על חשבון פיצויי הפיטורין לקופת גמל/קצבה תהיה עדיפות על פני עובד שכן יש לו הפרשות כאמור? התשובה לכך היא שהמחוקק אכן בחר להעדיף את העובדים אשר מבוצעת עבורם הפרשה לקופת גמל או לקצבה, ככל הנראה על מנת ליתן תמריץ לעובדים לדרוש הפרשות לגמל ולפיצויים מהמעביד, כדי להבטיח את עתידם הפנסיוני.

סעיף 26 (א)(1) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע את האיסור למשיכת כספים הצבורים לזכות העובד בקופת חיסכון לקצבה ע"י המעביד, ואוסר על המעביד למשוך את הכספים הצבורים על חשבון פיצויי הפיטורין. הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהוא ניתן להחזרה או להעברה.כלומר, החוק קובע כי ניתן למשוך את כספי הפיצויים הצבורים על שם העובד במקרה של התפטרות העובד, אולם אך ורק אם הקופה, אליה הופרשו הכספים, איננה מיועדת גם לביטוח קצבה, ואם כן, על המעביד להציג הסכם קיבוצי או הסכם אישי עם העובד, המתיר לו למשוך את כספי הפיצויים במקרה של התפטרות. למעשה, סעיף 26(א) לחוק כמעט התרוקן מתוכנו לעניין אפשרות המעביד למשוך את הפיצויים, שכן בינואר 2008 התרחש בישראל מהפך פנסיוני, ונכנס לתוקפו צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, בעקבותיו כל קופות הגמל האישיות בהן מופקדים רכיבי פיצויים שוטפים, הפכו לקופות בהן סכום הפיצויים מיועד גם לביטוח קצבה. כלומר, רכיב הפיצויים מהווה חלק אינטגרלי מהתקציב המיועד לצבירת זכויות פנסיוניות לעובד. הנפקות המשפטית היא שגם במקרה בו העובד התפטר, המעביד לא יהיה רשאי למשוך את הכספים הצבורים ע"ח הפיצויים, אלא רק אם קיים הסכם קיבוצי או הסכם אישי עם העובד הקובע אחרת. זה המקום לציין כי כתוצאה מכך, במקרים רבים בתכניות ביטוח מנהלים, נוהגות חלק מחברות הביטוח לכלול בטפסי הבקשה לעריכת הפוליסה סעיף מיוחד, עליו חותמים המעביד והעובד, לפיו ניתן להחזיר למעביד כספי פיצויים לפי דרישתו, גם אם הופקדו בקצבה, וזאת במקרה והעובד עזב את מקום עבודתו בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורים. בנוסף על כן, בעקבות צו ההרחבה לעיל, קיימת חובה של כל מעביד להפריש לכל עובד כספים על חשבון הפיצויים והגמל, ובכך למעשה, באה על פתרונה האפליה שהיתה קיימת בין העובדים המבוטחים לבין העובדים הלא מבוטחים עד כה.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן