האם ניתן לחייב עובד לעבוד בימי חג?

מאת:

8.4.2014

אם ניקח לצורך הדוגמא, מקום אשר ניתן לו היתר לעבוד ולהעסיק עובדים 7 ימים בשבוע (כגון: בתי חולים, חברת חשמל וכיו"ב) מקום העבודה חיפש עובדים היכולים והמוכנים לעבוד גם בימי המנוחה השבועית (בימי שבת ובימי חג). כעת, לאחר שהעובד התקבל לעבודה, לפתע הוא אינו מוכן לעבוד בימי המנוחה השבועית, האם העובד יכול להתנגד למתכונת העסקתו זו?

בהתאם לסעיף 18 א (ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט התש"ח – 1984 (להלן: "הפקודה") נקבע כי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 (להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה") החלות על המנוחה השבועית יחולו: לגבי יהודי- על מועדי ישראל, לגבי מי שאינו יהודי- על מועדי ישראל או על חגי עדתו, הכל כפי המקובל עליו.

סעיף 9ד לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי עובד יהא רשאי שלא לעבוד בימי המנוחה השבועית, גם אם בעת שהחל לעבוד, הסכים לעבוד במתכונת העסקה זו, היינו, בימי המנוחה השבועית (בימי שבת ו/או חג) ובהמשך, שינה דעתו ואינו יכול לעבוד בימים אלו. לדוגמא, שינה את אורחות חייו, וכעת הוא אינו מעוניין בכך (אם לדוגמא, בעת שהחל לעבוד לא שמר תורה ומצוות ולכן הסכים לעבוד בימי השבת, אך כעת הוא חזר בתשובה, ולא מתאים לו לעבוד בימי השבת, היות ואסור לו לעבוד מבחינה הלכתית בימים אלו וכיו"ב) רשאי להודיע למעבידו, לא יאוחר משלושה ימים מיום הדרישה לעבוד במנוחה השבועית או ההודעה על הכוונה להעסיקו ביום המנוחה השבועית, שהוא אינו יכול לעבוד בימים אלו וזאת על פי איסור שמצוות דתו הוא מקיים, או אז המעסיק אינו רשאי להעסיקו בימים אלו.

לסיכום: עובד שמעסיקו ביקש ממנו לעבוד בימי שבת ו/או חג, או שהודיע לו על כוונתו להעסיקו בימי שבת ו/או חג, רשאי להודיע למעסיקו, לפחות שלושה ימים מיום הדרישה או ההודעה, שהוא אינו יכול לעבוד בימים אלו, על פי מצוות דתו, וזאת בהתאם לסעיף 18 א(ב) לפקודה וסעיף 9ד לחוק שעות עבודה ומנוחה.

ד"ר דוד סער, עו"ד

 

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור