האם ניתן לחייב עובדים בחתימה ביומטרית על שעון נוכחות?

מאת:

28.5.2014

עניין זה הגיע לפתחו של בית הדין לעבודה בתל אביב. בית הדין לעבודה בתל אביב דן בתביעה זו במסגרת סכסוך קיבוצי, בין ההסתדרות העובדים החדשה לבין עיריית קלנסווה.

העובדים נדרשו "להחתים שעות" היינו, להחתים מועד כניסה לעבודה ומועד יציאה מהעבודה, אך במקום להחתים שעון נוכחות באמצעות כרטיס נוכחות כמקובל בהרבה מקומות עבודה, ואף נדרש על פי חוק, בעירייה חייבו אותם לשעון נוכחות ביומטרי, שעון נוכחות אשר מתבצע על ידי החתמת אצבעו של העובד.

העובדים טענו כי למעשה זוהי נטילת "טביעת אצבע" והיא מזכירה הליכי חקירה של עבריינים במשטרה וטיפול בעצירים וכלל אינה חלק מחיי העבודה של עובדים חופשיים במדינה דמוקרטית. מעבר לכך, גם בהליכים הפליליים מוגבלות הסמכויות לנטילת טביעת אצבעות והחוק מתיר רק לגופים ציבוריים מוגדרים לקבל טביעות אצבע וגוף של אדם, ואף חוק הגנת הפרטיות הוא המסדיר את סדרי שמירתם של נתונים אלו. כמו כן, מדובר בזכות חוקתית המעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

בית הדין האזורי לעבודה בחן את הדברים וקבע כי אכן נטילת טביעת אצבעותיו של אדם , שלא בהסכמתו, מהווה פגיעה בזכותו של אדם לפרטיות ובזכויותיו המוגנות על פי חוק היסוד. ואכן כפי שכבר נפסק לא אחת, כי הזכות לפרטיות קיימת גם במקום העבודה ופגיעה בה, כפופה להסכמתו של העובד. עם זאת, מול זכותו של העובד לפרטיות ניצבת זכותו של המעסיק לקניין, המעוגנת אף היא בחוק יסוד.

בית הדין בחן את סוג טביעת האצבע הנדרשת במקרה זה, וקבע כי לא מדובר בנטילת טביעת אצבע במובנה הרגיל, אלא בנטילת אצבע במובנה האלקטרוני, שאינו יוצר העתק מדויק המשמר את צורת הטביעה על כל מאפיינה ואשר אינו יכול לשמש הוכחה להימצאותו במקום מסוים בהקשרים אחרים.

לאור האמור, אין עוסקים בטביעת אצבע במובן הרגיל והפוגעני של התהליך, אלא בהליך דומה, אשר נעשה למטרה ראויה ולמעשה אינה שונה מהחתמת כרטיס זיהוי רגיל, הנהוג במקומות עבודה. כמו כן, במקרה זה, אין צורך בהסכמת הארגון לצורך שינוי סוגו של שעון הנוכחות. גם על פי חוקת העבודה, קיימת למעסיק פררוגטיבה ניהולית לקבוע את סוג השעון אשר ישמש להצהרת נוכחות העובדים.
לפיכך נקבע, כי בטביעות אצבע אלו של העובדים, אין כל חשש לפגיעה בזכויות העובדים והמעסיקה יכולה להמשיך ולהשתמש בשעון נוכחות זה של החתמת האצבע.

ס"ק (אזורי לעבודה ת"א) 49718-11-12 עיריית קלנסווה נ' הסתדרות העובדים החדשה

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור